על המוות והחיים

פרויקט מיוחד בעקבות סוגיית ההולדה לאחר המוות

חן שליטא

על המוות והחיים

פרויקט מיוחד בעקבות סוגיית ההולדה לאחר המוות

חן שליטא

על המוות והחיים

פרויקט מיוחד בעקבות סוגיית ההולדה לאחר המוות

חן שליטא

על המוות והחיים

פרויקט מיוחד בעקבות סוגיית ההולדה לאחר המוות

חן שליטא

על המוות והחיים

פרויקט מיוחד בעקבות סוגיית ההולדה לאחר המוות

1

"מאוד עצוב שאחרי שנתנו ילד למדינה, היא גם זו שמחליטה על הזרע שלו"

2

בישראל, הכול מתחיל בצה"ל: "אושר יודעת שיש לה אבא לוחם, שנפל למען המדינה"

3

המשפחות שמאמינות בהמשכיות: "יהודיות. על הציר שבין החילוני למסורתי"