מאגרי מידע מתקדמים

השער אל מאגרי המידע החשובים בישראל

שומרים פועלים לאתר מאגרי מידע רלבנטיים נוספים, וכן להנגיש טכנולוגית/משפטית מאגרי מידע קיימים

ממשל, חקיקה ושירותים פרלמנטריים

אתר חופש המידע

על המאגר:

היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים הוקמה מכוח החלטת ממשלה על מנת ליישם את הוראות חוק חופש המידע. החוק קובע את זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע לבין שיקולים אחרים כמו פרטיות וביטחון. החוק קובע מי רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר למסור, וכן החוק מפרט את הנוהל להגשת הבקשה והטיפול בה.

כדאי לדעת:

כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך מחויבות לפרסם כל תשובה לבקשת חופש מידע שמסרו למבקשים באתר. בנוסף, באתר מתפרסמים דוחות התקשרויות של מרבית משרדי הממשלה המפרטים את מרבית הזמנות הרכש ולסיום הסכמים למתן שירות לציבור בתנאים מסוימים מחוייבים בפרסום, ומתפרסמים גם הם באתר.

מידע לעם

על המאגר:

אתר מידע לעם נועד לספק פלטפורמה להנגשת מידע ציבורי שהתקבל ונאסף על ידי עמותות ופעילים. את האתר מובילים גיא זומר, עמותת הצלחה והתנועה לחופש המידע. האתר מפותח ומופעל תוך שיתוף פעולה ותמיכה של איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC־IL).

כדאי לדעת:

האתר זה מבוסס על מערכת הקוד הפתוח CKAN. ארגונים ב־CKAN משמשים כדי ליצור, לנהל ולפרסם אוספים של מסמכים.

סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה

על המאגר:

אתר דאטה ישראל מבית המכון הישראלי לדמוקרטיה, כולל מאגר מחקרי דעת הקהל ותיק ומקיף. המאגר כולל כ-1,200 מחקרי דעת קהל, שפורסמו החל משנת 1949 ועד לשנת 2018. אתר "דאטה-ישראל" מאפשר חיפוש לפי תאריכים, מילות מפתח וסוגי סקרים, כמו גם הפקת דוחות סטטיסטיים בצורה נגישה ומיידית.

מרכז המידע והמחקר של הכנסת

על המאגר:

מרכז המחקר והמידע של הכנסת (הממ"מ) מספק מחקרים וחומרי רקע לחברי ולוועדות הכנסת – לפי בקשה או מיוזמת המרכז – לצורך עבודתם השוטפת. התוצר העיקרי של המרכז הוא מסמכי מחקר, ומטרתם להקיף נושא על כל היבטיו והשלכותיו: רקע תיאורטי והיסטורי, נתונים, השפעות וכו'.

אתר החקיקה הממשלתי

על המאגר:

באתר החקיקה הממשלתי מפרסמים משרדי הממשלה טיוטות חקיקה, הנחיות ונהלים לשם קבלת הערות עליהם מן הציבור הרחב. פרסומם המוקדם של המסמכים ומתן האפשרות לציבור להגיב עליהם לפני קידומם לכדי נוסח רשמי נועד לקדם את השקיפות ולאפשר מעורבות ושיתופיות של הציבור בהליכי החקיקה וקביעת המדיניות של משרדי הממשלה.

מאגר החלטות הממשלה

על המאגר:

מדובר בכלל החלטות הממשלה הלא חסויות. המאגר כולל את כלל החלטות הממשלה הלא חסויות, לרבות בנושאים דוגמת קביעת תקצוב, תקנים והקמת גופים ויחידות. בנוסף, המאגר כולל שלל מינויים של בכירים שנקבעו בסמכות הממשלה. במאגר גם החלטות בעלות אופי טכני כמו אישור טיסות שרים וראשי ממשלה בהתאם לתקנון הממשלה.

מאגר החקיקה הלאומי

על המאגר:

באתר מוצג מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.

כדאי לדעת:

בנוסף על המידע המעובד שמונגש באתר, קיימת מערכת לתשאול הנתונים הגולמיים המכונה ODATA שעליה ניתן לבצע מחקרים כמותיים על הליכי החקיקה השונים בחתכים מגוונים במיוחד.

פרסומי מבקר המדינה

על המאגר:

ספריית הפרסומים של מבקר המדינה מכילה את כל דוחות משרד המבקר לרבות דוחות שנתיים ודוחות מיוחדים.

אתר מאגרי המידע

אתר המרכז מאגרי נתונים מכלל משרדי הממשלה הפתוחים לשימוש הציבור. האתר מאפשר חיפוש נתונים בקלות וביעילות. המשתמשים ב-data.gov.il מקבלים יד חופשית לפיתוח יישומים ומערכות המבוססות על המידע המפורסם בו וכל עדכון במאגרי המידע באתר מעודכן אוטומטית גם ביישומים המבוססים עליו.

כדאי לדעת:

כיום ניתן למצוא באתר מאגרי מידע של משרדי ממשלה מרכזיים וכמה רשויות מרכזיות. המאגרים הם בנושא דיור, תחבורה, מזג אוויר, תקציב המדינה ועוד.

חזרה לתחילת העמוד

מערכת המשפט - תיקים ופסיקות

תולעת המשפט

על המאגר:

פרויקט תולעת המשפט נועד לספק פלטפורמה להנגשת מידע על הנעשה בבתי המשפט בישראל אשר נאסף ממערכות מידע ממשלתיות. האתר מופעל על ידי התמנון – מידע ציבורי לכל (ע"ר). פריטי המידע באתר מועלים מעת לעת באמצעות תוכנת מחשב אשר סורקות אתרים ממשלתיים. מקורות המידע הם נט המשפט ואתר בית המשפט העליון.

נט המשפט

על המאגר:

מאגר המידע הרשמי של הרשות השופטת. המערכת משרתת דרגים שיפוטיים ומזכירותיים פנים ארגוניים, וגם את קהל עורכי הדין, בעלי העניין והציבור הרחב. באמצעות המערכת ניתן בכפוף למגבלות שימוש, לעיין בתיקי בתי המשפט השונים, ובחלק קטן מן ההחלטות השיפוטיות ומפסקי הדין.

מאגר יורשים ומורישים

על המאגר:

מאגר של הרשם לענייני הירושה במשרד המשפטים. ניתן לחפש בו על פי פרטי המנוח (מספר זהות) ופרטי הבקשה (מספר התיק).

כדאי לדעת:

נתונים מלאים בפורמט פתוח עד לשנת 2019 ניתן למצוא באתר מידע לעם כאן.

חזרה לתחילת העמוד

תאגידים, עמותות ומפלגות

רשם החברות

על המאגר:

מערכת המידע של רשם החברות מאפשרת לחפש פרטי תאגיד לפי מספר או שם, כאשר חלק מהמידע ניתן כשירות לציבור וללא עלות. לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, לרבות לעניין כתובת החברה/השותפות, יש לעיין בתיק התאגיד (שירות בתשלום).

כדאי לדעת:

ניתן לצפות בחינם בפרטים בסיסיים על החברות. בנוסף, ניתן לרכוש נסח חברה בעלות של עשרה שקלים לקבלת מידע עדכני על בעלי המניות. למידע מלא ומפורט, ניתן לרכוש את תיק החברה בעלות של 33 שקלים לרבות בעלי המניות ההיסטוריים בחברה ומידע נוסף.

רשם המפלגות

על המאגר:

יחידת רשם המפלגות אחראית על רישום מפלגות ופיקוח עליהן בהתאם להוראות חוק המפלגות, והתקנות שהותקנו מכוחו. המאגר מאפשר לקבל מידע דוגמת שם ומספר המפלגה, מטרות המפלגה, דרכי יצירת קשר עם המפלגה, דוחות – הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים שהוגשו לרשם המפלגות.

גיידסטאר

על המאגר:

אתר לחיפוש מידע על־אודות עמותות וחברות לתועלת הציבור. גיידסטאר ישראל הינו מיזם ממשלתי המתאפיין בשיתוף פעולה בין מגזרי – הפרויקט מנוהל ע"י משרד המשפטים בשיתוף ג'וינט ישראל ומלווה על־ידי ועדה ציבורית מייעצת הכוללת גורמים שונים במגזר הממשלתי, האזרחי והעסקי.

כדאי לדעת:

המידע כולל את פעילות העמותה, דוחות שנתיים, כספיים ופירוט בעלי התפקידים וחמישה בעלי השכר הגבוה ביותר. בנוסף, בעלות של 33 שקלים, ניתן לרכוש את תיק העמותה המלא כפי שהוגש לרשם העמותות.

האגודות השיתופיות

על המאגר:

מאגר של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, מאפשר לאתר אגודה שיתופית ולקבל פרטים עליה.

מאגר שותפויות – רשם החברות

על המאגר:

קובץ נתונים המכיל את רשימת השותפויות הרשומות במרשם שמנהל רשם השותפויות. כולל שותפויות בסטטוס: פעילה, בפירוק מרצון, בפירוק על ידי בית המשפט, מחוקה, מחוסלת מרצון, חיסול ע"י בית המשפט וכן הלאה.

כדאי לדעת:

הקובץ מתעדכן אחת ליום וכולל את מספר התאגיד, שם התאגיד, שם התאגיד באנגלית, סוג התאגיד, סטטוס התאגיד, תאריך התאגדות וכתובת.

חזרה לתחילת העמוד

כלכלה, תקציב ותעסוקה

הביטוח הלאומי

על המאגר:

נתוני הביטוח הלאומי כוללים בין היתר נתונים על השכר הממוצע במשק מקבלי גמלאות וחישוב קצבאות, פילוח חברויות בקופות החולים, פילוחי שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים נוספים.

כדאי לדעת:

מדי חודש מפורסם הירחון הסטטיסטי שמציג נתונים על פעולותיו העיקריות של הביטוח הלאומי – גביית דמי ביטוח, תשלומי קצבאות ונתונים על מקבלי הקצבאות (הירחון מחליף את הרבעון שהיה בעבר).

מחקרי בנק ישראל

על המאגר:

כל הפרסומים הדוחות של מחלקת המחקר של בנק ישראל, לרבות בנושאים דוגמת מדיניות מוניטרית ואינפלציה, מדיניות רווחה ושוק העבודה, הכלכלה העולמית, השווקים הפיננסיים וכן בנוגע לניתוחים כלכליים בנוגע למגפת הקורונה.

מאגר חדלות פירעון - פושטי רגל

על המאגר:

מערכת של משרד המשפטים שבאמצעותה ניתן לערוך חיפוש בין אנשים הנמצאים בהליכים של פשיטת רגל: החיפוש נעשה לפי מספר ת.ז. של החייב, שם משפחת החייב, מספר התיק בממונה על חדלות פירעון, ומספר התיק בבית המשפט.

שירות התעסוקה

על המאגר:

​​שירות התעסוקה הינו תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקה. הוא נתון לפיקוחו של שר העבודה והרווחה​ ומוע​צת שירות התעסוקה. המאגר מספק נתונים סטטיסטיים על מאגר המשרות הקיימות בשירות בחלוקה לאזורים בארץ ולמקצועות.

פנסיה פתוחה

על המאגר:

פרויקט מבית הסדנא לידע ציבור, ששם לו למטרה לחשוף את הדרך שבה כספי הפנסיה שלנו מנוהלים וכיצד הם מושקעים. באמצעות הסדנא לידע ציבורי, תוכלו לגלות גם איך מושקעים כספי הפנסיה של הציבור כולו, וגם איך מושקעים כספי הפנסיה בקופה ספציפית.

מפתח התקציב

על המאגר:

אתר של הסדנא לידע ציבורי המחבר בין מספר מקורות מידע ממשלתיים ומציג את השתנות תקציב המדינה במהלך השנה בהתאם להעברות התקציביות, ומראה כיצד משתנה חלוקת התקציב משנה לשנה. האתר כולל את ספר התקציב כפי שהוא באגף התקציבים במשרד האוצר. בנוסף, הוא משלב נתונים של אגף החשב הכללי שכוללים מידע על מכרזים, פטורים ממכרזים, התקשרויות ותמיכות.

אתר התמיכות הממשלתיות

על המאגר:

משרדי הממשלה מעניקים בכל שנה תמיכות מתקציב המדינה לכ–2,700 מוסדות ציבור ולאלפי גופים אחרים הפועלים למטרות חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות, בסך כולל של מיליארדי שקלים בשנה. באתר ניתן לערוך היכרות עם עולם התמיכות הממשלתיות ולקבל את כל המידע הרלוונטי בנושא. בין היתר ניתן ללמוד מי זכאי לקבל תמיכה מתקציב המדינה, מהי הדרך לקבל תמיכה זו, מהו הליך אישור התמיכה והליך התשלום שלה ועוד.

כדאי לדעת:

באתר ניתן גם למצוא מידע כללי על הגופים הנתמכים, דוגמת בעלי תפקידים וחמשת בעלי המשכורות הגבוהות בארגון.

מאגר מכרזי הממשלה

על המאגר:

מכיל את כל המכרזים של משרדי הממשלה וכן את הדיווחים על רכישות שנעשו בפטור ממכרז. במקרים של פטור ממכרז, ניתן לעיין באתר גם בפרוטוקול ועדת הפטור שאישרה.

מכרזי כוח־אדם לשירות המדינה

על המאגר:

מערכת גיוס כוח האדם של נציבות שירות המדינה.

כדאי לדעת:

הנציבות מתפעלת גם דף פייסבוק שבו היא מעדכנת במשרות.

חפשו: קריירה בשירות המדינה israel.civil.service@

חזרה לתחילת העמוד

נדל"ן, תשתיות ושירותים מוניציפליים

איתור תוכניות בנייה

על המאגר:

מאגר של מנהל התכנון במשרד האוצר המאפשר לחפש נתוני תכניות בנייה – החל במהותן, הוראות התכנית, מסמכי התכנית הסטטוטוריים והנלווים ושכבות המיפוי וכן תיעוד התהליך התכנוני, תאריכים, החלטות.

כדאי לדעת:

יש גם אתר מבוסס מפה

דוחות כספיים מבוקרים של רשויות מקומיות

על המאגר:

כחלק ממאגרי המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים, מפרסם משרד הפנים את הדוחות הכספיים המבוקרים של כלל הרשויות המקומיות בישראל.

תוצאות מכרזי מקרקעין

על המאגר:

מאגר של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הגוף הקובע את מדיניות המקרקעין בישראל. בראש רמ"י פועלת מועצת מקרקעי ישראל – בראשה עומד שר הבינוי והשיכון, וחבריה מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי הקרן הקיימת לישראל (קק"ל).

תוכנית מחיר למשתכן

על המאגר:

מאגר של משרד הבינוי והשיכון שמציג נתונים סטטיסטיים תקופתיים לגבי תכנית מחיר למשתכן, בארבעה נושאים עיקריים: נתונים כלליים; נתוני קבלת זכאות; נתוני הרשמה להגרלות; מאפייני הזוכים.

המרכז למיפוי ישראל

על המאגר:

המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי, ומרכז את כל המידע המרחבי (GIS) של הגופים הציבוריים השונים לכדי מפה אחת. המאגר כולל נתונים בתחום הגבולות של רשויות ומחוזות, זיהום אוויר וסביבה, תשתיות ועוד

חזרה לתחילת העמוד

תחבורה, משטרה ורשויות האכיפה

מחקרי המשרד לביטחון פנים

על המאגר:

ללשכת המדען הראשי הסמכות והאחריות לנושא המחקר והפיתוח המדעי והטכנולוגי, ולקשרי החוץ בנושאים מדעיים וטכנולוגיים הקשורים לתחום הפעילות של המשרד לביטחון הפנים, המשטרה, שירות בתי הסוהר ונציבות הכבאות וההצלה. במאגר זה מופיעים מחקרים שבוצעו באחריות לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון הפנים הקשורים למשרד לעבודתו.

מיקומי מצלמות האכיפה בכבישים

על המאגר:

פריסת תוכנית פריסת מצלמות האכיפה האלקטרוניות האוטומטיות של המשרד לביטחון פנים. התוכנית מורכבת ממצלמות דיגיטליות המותקנות בכבישים ובצמתים שנבחרו לצורך צילום עבירות מהירות מופרזת או מעבר באור אדום.

מערכת תנופ"ה של פרקליטות המדינה

על המאגר:

מאגר נתוני פרקליטות המדינה במחוזות השונים, שאינו פומבי ופתוח. עם זאת, ניתן להגיש בקשות מידע ולקבל מידע סטטיסטי ותוכן ההליכים המשפטיים, החל ממספר אישום בעבירה מסוימת ותוצאות האישומים ועד להעתק כתבי האישום שהוגשו בעבירה מסוימת בתקופה נתונה.

להגשת בקשת חופש מידע: https://foi.gov.il/

מאגר מנתח תחבורה לישראל

על המאגר:

אתר פתוח וחופשי עם שלל ניתוחים ונתונים על פעילות התחבורה הציבורית בישראל

מאגר נתוני האכיפה של משטרת ישראל

על המאגר:

מאגר נתוני האכיפה של משטרת ישראל הכולל פניות למוקדי החירום, הגשת תלונות, פתיחת תיקי חקירות, מעצרים ותביעות. המאגר אינו פתוח לציבור אך נמסר במסגרת בקשות חופש מידע פרטניות.

להגשת בקשת חופש מידע

https://foi.gov.il/

*כדאי לדעת: מדי שנה מפורסם דוח סטטיסטי של משטרת ישראל שכולל מידע רב וכללי על פעילות משטרת ישראל בשנה החולפת בתחומי האכיפה והתביעה.

חזרה לתחילת העמוד

חינוך ותרבות

מחקרי המדען של משרד החינוך

על המאגר:

דוחות מחקר וסקירות ידע ומדיניות של לשכת המדען הראשי במשרד החינוך. בין היתר בנושאי הוראה ולמידה, שוויון הזדמנויות, שותפויות עם משפחה וקהילה וניהול מתנדבים במוסדות חינוך.

שקיפות בחינוך

על המאגר:

מערכת של משרד החינוך ובה נתונים על המערכת בחלוקה למוסדות החינוך, העובדים והתלמידים, וכן נתוני תקציב, תוך פילוחים שונים; משכר המורים ועד לעלות ממוצעת של כיתה בבתי הספר ולעלות ממוצעת לתלמיד על פי המסגרת החינוכית.

מאגר "יודעת"

על המאגר:

"יודעת" הוא מרכז מידע על-אודות נשים ומגדר. בין היתר ניתן למצוא בו דוחות מחקר וניירות עמדה, ארגונים הפועלים לקידום שוויון מגדרי, מדד אי שוויון מגדרי בישראל, נתונים סטטיסטיים, חוקים, סרטונים, דוגמאות לפעולות מוצלחות, וקישורים למקורות מידע נוספים. המידע נאסף ממקורות רבים: ארגוני חברה אזרחית, משרדי ממשלה, מוסדות המדינה, השלטון המקומי, מוסדות אקדמיים, ארכיונים ועוד.

ארכיון הבימה

על המאגר:

ארכיון התיאטרון הלאומי הבימה כולל פירוט כל הצגות התיאטרון למן ההצגה הראשונה "נשף בראשית" באוקטובר 1918 ועד היום. באתר פרטים על יותר מ–770 הצגות שהועלו בהבימה ועל כל היוצרים והשחקנים שלקחו בהן חלק. האתר כולל תמונות כרזות ורישומים, דפי הצגה, מספר הצגות לכל הפקה וביקורות וכן קטעי וידאו.

ארכיון הסרטים היהודיים

על המאגר:

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש שפילברג הוא האוסף הגדול ביותר בעולם של סרטי תעודה

בנושאים יהודיים. הארכיון מכיל למעלה מ–18 אלף כותרים של סרטים מתקופות שונות החל משלהי התקופה העות'מאנית ועד ימינו אלה. בארכיון סרטים כמעט בכל פורמט ויזואלי לרבות פילם, סוגי וידאו שונים וקבצים דיגיטליים.

חזרה לתחילת העמוד

בריאות ואיכות סביבה

מחקרי המדען במשרד להגנת הסביבה

על המאגר:

במאגר זה מופיעים מחקרים שבוצעו במימון לשכת המדען הראשי במשרד להגנת הסביבה. במאגר ניתן למצוא מחקרים בנושאים סביבתיים שונים הקשורים למשרד ולעבודתו.

השירות המטאורולוגי

על המאגר:

מאגר הנתונים הרשמי של השירות המטאורולוגי מכיל מגוון נתונים מטאורולוגיים (טמפרטורה, לחות יחסית, לחץ, משקעים, רוח ועוד) מתחנות מדידה שפעלו ברחבי הארץ בתקופות שונות. הנתונים שבארכיון הנתונים המטאורולוגים עברו תהליכי בקרה. עם זאת, מתגלה מדי פעם צורך בעדכונים ובתיקונים נוספים.

כדאי לדעת:

המאגר מורכב משני חלקים: ארכיון נתונים מטאורולוגיים ומאגר נתונים עשר דקתיים (תחנות אוטומטיות) כאן.

החלטות דין משמעתי במקצועות הרפואה

על המאגר:

יחידת הדין המשמעתי הינה חלק מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות ועוסקת  בהליכי משמעת נגד כל המקצועות הרפואיים והפרא-רפואיים לפי הוראות החקיקה הרלוונטיות של כל מקצוע. המאגר כולל את החלטות ועדת המשמעת במשרד הבריאות, כנגד בעלי תפקידים במקצועות הרפואה.

היתרי הזרמה או הטלה לים

על המאגר:

מאגר היתרי הזרמה/הטלה לים מכיל את ההיתרים הניתנים על ידי הוועדה הבין־משרדית למתן היתרי הזרמה לים בראשות המשרד להגנת הסביבה. המאגר מכיל היתרי הזרמה לים בתוקף והיתרים שתוקפם פג.

נתוני פליטה וזיהום אוויר

על המאגר:

מפה אינטראקטיבית הכוללת נתוני פליטות וזיהום אוויר בזמן אמת, מיקומי תחנות לניטור אוויר, נתוני פליטות ממפעלים, אנטנות סלולריות פעילות, מקורות זיהום נחלים, מפגעים סביבתיים וכן הלאה.

מאגרי מקצועות ברישוי בתחומי הרפואה

על המאגר:

מאגר בעלי מקצועות בתחומי הרפואה הדורשים רישוי, ובהם רופאים, רוקחים, פסיכולוגים, טכנאי מעבדה, דיאטניים וכן הלאה.

כדאי לדעת:

לצד מאגר בעלי הרישוי, ישנה רשימה של בעלי מקצועות שרישיונם הותלה כאן

מרשם הפליטות לסביבה

על המאגר:

מאגר הנתונים של מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) מכיל מידע אודות העברת שפכים, פסולת וחומרים מזהמים נוספים הנפלטים לקרקע, לאוויר, לים ולנחלים. המידע המופיע במאגר מבוסס על הדיווחים השנתיים המועברים למשרד מכ–450 מפעלים, מטמנות, תחנות מעבר, מתקני טיהור שפכים ודומיהם.

תרומות למוסדות בריאות

על המאגר:

נתוני דיווחי התרומות השנתיים בתחום הרפואה והבריאות, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, המחייב את שני הגופים המעורבים בתרומה – המקבל והנותן – להעביר דיווח מפורט. בין היתר מדווחים כאן קופות החולים, בתי החולים, מוסדות אקדמיים, קרנות מחקרים, מוסדות מדינה ועמותות שונות.

כדאי לדעת:

מעבר לנתונים הפרטניים מתפרסם גם דוח שנתי שמציג התפלגויות שונות של התרומות – בין על פי סוג המוסדות הנתרמים ובין על פי יעדי התרומות (לצורך מחקרים, שיפוץ ובינוי, השתלמויות וכנסים וכן הלאה).

חזרה לתחילת העמוד

מאגרים היסטוריים ובנושאים כלליים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

על המאגר:

הלמ"ס פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה, בין היתר על מנת לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן בנוגע לאוכלוסייה ופעילויותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכלכלה, המסחר והתעשייה ובתחומים אחרים.

ארכיון המדינה

על המאגר:

בארכיון המדינה נמצאים מסמכי המדינה שנסרקו לרשת – בין היתר דיונים של מקבלי החלטות, סרטי חדשות מלפני היות הטלוויזיה, מפות של ארץ־ישראל המשתנה לאורך 150 השנה האחרונות, מרשם האוכלוסין, דיווחים סודיים. מכתבי אזרחים. חומרים כלכליים, משפטיים, גיאוגרפיים, דמוגרפיים וכן הלאה.

כדאי לדעת:

גם תיקי הארכיון בנושא ילדי תימן נפתחו בשנים האחרונות וזמינים באתר ייעודי כאן

הארכיון הציוני

על המאגר:

מרכז מיליוני מסמכים ותמונות מראשית חזון המדינה היהודית, ומשמש גם כארכיון היסטורי של ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קרן קימת לישראל, קרן היסוד והקונגרס היהודי העולמי.

כדאי לדעת:

מופקדים בארכיון גם ארכיונים של ארגונים ושל מוסדות היישוב היהודי בארץ וכן כ–1,500 ארכיונים אישיים. בין הארכיונים האישיים אפשר למצוא את הארכיונים של מנהיגי התנועה הציונית והקרנות הלאומיים.

מאגר התצלומים הממשלתי

על המאגר:

אוסף התצלומים הלאומי המהווה מעין "ספר היסטוריה מצולם" של מדינת ישראל, מאגד בתוכו תצלומי אירועים ואישים מרכזיים בחיי המדינה אשר תועדו על ידי צלמי לשכת העיתונות הממשלתית לדורותיהם, החל מראשית המדינה ועד היום ואף מציג תצלומים של צלמים נוספים, חלקם טרם הקמת המדינה, אשר תרמו את אוספיהם לטובת אזרחי ישראל.

ארכיון צה"ל

על המאגר:

הארכיון מרכז את התיעוד שנוצר ביחידות צה"ל השונות ובמשרד הביטחון. ניתן למצוא תיעוד מגוון – מסמכים, תצלומים, מפות, קלטות וידאו ועוד – המעיד על פעולות צה"ל במלחמות השונות, בפעולות תגמול, ובאירועים אחרים החל ממלחמת העצמאות ואילך.

כדאי לדעת:

בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מצוי גם תיעוד אודות הארגונים שקדמו לצה"ל – "הגנה", הפלמ"ח, הלח"י וכן אוסף "הלוחם היהודי בצבאות זרים".

ארכיון בית התפוצות

על המאגר:

מאגר ממוחשב של אלפי אילנות יוחסין של משפחות יהודיות מקצווי תבל. מבקרים יכולים לערוך חיפוש וגם לרשום את אילן היוחסין שלהם.

כדאי לדעת:

במרכז לתיעוד חזותי מצוי אחד מאוספי התצלומים העשירים ביותר בעולם היהודי. התצלומים מתארים את ההיסטוריה, המורשת, היצירה וחיי הקהילה.

ארכיון יד ושם

מה במאגר:

המאגר המרכזי לזכר קורבנות השואה: איסוף ותיעוד, גביית עדויות, תצלומים וסרטים, ארכיון מנהלי. "לכל איש יש שם" – שמות בארכיון. המאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה. על אודות היכל השמות. פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה. בקשה למידע על קורבנות השוא.

ארכיון תצלומי אוויר באוניברסיטה העברית

על המאגר:

במשך השנים, בעיקר מאז 1970, הלך והצטבר במחלקה לגאוגרפיה מאגר היסטורי עשיר של תצלומי אוויר שצולמו בארץ על־ידי גורמים רבים. חלק נכבד מהמאגר הזה נאסף, נתרם או נרכש בארץ ובחוץ־לארץ וכונס על־ידי ד"ר דב גביש לכדי ארכיון תצלומי האוויר של המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בעזרת "קרן רוטשילד" וחברת "אל־אופ" המאגר נסרק והועלה ברובו לעיון חופשי של המשתמשים באינטרנט.

הספרייה הלאומית – מחלקת הארכיונים

על המאגר:

במחלקת הארכיונים שמורים יותר מ–450 ארכיונים אישיים – רובם הגדול של אישים יהודיים שפעלו והשפיעו בתחומים שונים ומגוונים: סופרים ומשוררים, אנשי רוח, רבנים, מנהיגים ציוניים, מדענים, עיתונאים, מבקרים ואחרים. בנוסף לכך מטפלת המחלקה בארכיונים מוסדיים כגון ארכיון "ידע עם", ארכיונים של קהילות שונות ועוד. במחלקת הארכיונים מצויים גם אוספים מיוחדים

הספרייה הלאומית – הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

על המאגר:

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי )אמת"י( נוסד בשנת 1939. שמורים בו ארכיונים של מאות קהילות יהודיות, של ארגונים יהודיים מקומיים, ארציים ובינלאומיים וכן אוספים פרטיים של אישים יהודים בולטים רבים. בארכיון שמור כעת האוסף המקיף ביותר של מסמכים, פנקסים ומקורות נוספים על ההיסטוריה היהודית מימי הביניים ועד ימינו.

הספרייה הלאומית – עיתונות יהודית היסטורית

על המאגר:

האתר מכיל עיתונים יהודיים אשר התפרסמו בעבר בשפות, במדינות ובתקופות שונות. הגרסאות האלקטרוניות של העיתונים מאפשרות צפייה במראם המקורי וחיפוש בכל המלל שפורסם בעיתון לאורך שנות הופעתו.

חזרה לתחילת העמוד