ציון נכשל

סדרת תחקירים בעקבות הפערים במערכת החינוך

כתבי שומרים

ציון נכשל

סדרת תחקירים בעקבות הפערים במערכת החינוך

כתבי שומרים

ציון נכשל

סדרת תחקירים בעקבות הפערים במערכת החינוך

כתבי שומרים

ציון נכשל

סדרת תחקירים בעקבות הפערים במערכת החינוך

כתבי שומרים

ציון נכשל

סדרת תחקירים בעקבות הפערים במערכת החינוך

כך מודר החינוך לדמוקרטיה ממערכת החינוך - שלב אחר שלב

תוכניות חינוכיות שפתחו אופקים לילדים תלויות על בלימה

1

כמה מושקע בחינוך של הילדים שלכם?

2

פערי התקציב מובילים לפערים עצומים בזכאות לבגרות

3

למישהו אכפת מהילדים?

4

"אנחנו מגדלים ילדים שלא יודעים מה זאת דמוקרטיה"

כך מודר החינוך לדמוקרטיה ממערכת החינוך - שלב אחר שלב

תוכניות חינוכיות שפתחו אופקים לילדים תלויות על בלימה

כך מודר החינוך לדמוקרטיה ממערכת החינוך - שלב אחר שלב

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: רנן נצר

תוכניות חינוכיות שפתחו אופקים לילדים תלויות על בלימה

במאי: מאור שלום סויסה; כתבת: צאלה קוטלר הדרי

כך מודר החינוך לדמוקרטיה ממערכת החינוך - שלב אחר שלב

תוכניות חינוכיות שפתחו אופקים לילדים תלויות על בלימה