עדות מקומית

תמונות השנה של שומרים במסגרת תערוכת צילומי העיתונות השנתית

עדות מקומית

תמונות השנה של שומרים במסגרת תערוכת צילומי העיתונות השנתית

עדות מקומית

תמונות השנה של שומרים במסגרת תערוכת צילומי העיתונות השנתית

עדות מקומית

תמונות השנה של שומרים במסגרת תערוכת צילומי העיתונות השנתית

עדות מקומית

תמונות השנה של שומרים במסגרת תערוכת צילומי העיתונות השנתית

עדות מקומית: פרסי הדמוקרטיה והיצירה של שומרים ל-2022

תמונת השנה: פרס הדמוקרטיה של שומרים ל-2021

דמוקרטיה בימי קורונה: תמונת השנה ל-2020