שטח הפקר

פרויקט בעקבות העולם הפרוץ של האפוטרופסות בישראל

רוני זינגר

שטח הפקר

פרויקט בעקבות העולם הפרוץ של האפוטרופסות בישראל

רוני זינגר

שטח הפקר

פרויקט בעקבות העולם הפרוץ של האפוטרופסות בישראל

רוני זינגר

שטח הפקר

פרויקט בעקבות העולם הפרוץ של האפוטרופסות בישראל

רוני זינגר

שטח הפקר

פרויקט בעקבות העולם הפרוץ של האפוטרופסות בישראל

1

בתי המשפט שוללים זכות בסיסית מאלפי ישראלים בשנה

2

כל אחד יכול: העולם הפרוץ של האפוטרופסות בישראל