עובדות אלטרנטיביות

כך משכתבים ספרי הלימוד את ההיסטוריה

חן שליטא

עובדות אלטרנטיביות

כך משכתבים ספרי הלימוד את ההיסטוריה

חן שליטא

עובדות אלטרנטיביות

כך משכתבים ספרי הלימוד את ההיסטוריה

חן שליטא

עובדות אלטרנטיביות

כך משכתבים ספרי הלימוד את ההיסטוריה

חן שליטא

עובדות אלטרנטיביות

כך משכתבים ספרי הלימוד את ההיסטוריה

עזבו מתמטיקה ואנגלית: בחברה החרדית מלמדים את הנוער היסטוריה חלופית

קהלת לא לבד: אחרי ההיסטוריה הסלקטיבית, מגיע תורם של לימודי האזרחות