תיק ג'ראח

סדרת תחקירים חושפת מה באמת קורה במזרח ירושלים

אורי בלאו

תיק ג'ראח

סדרת תחקירים חושפת מה באמת קורה במזרח ירושלים

אורי בלאו

תיק ג'ראח

סדרת תחקירים חושפת מה באמת קורה במזרח ירושלים

אורי בלאו

תיק ג'ראח

סדרת תחקירים חושפת מה באמת קורה במזרח ירושלים

אורי בלאו

תיק ג'ראח

סדרת תחקירים חושפת מה באמת קורה במזרח ירושלים

1

חשיפה נדירה של מאבקי הקרקעות במזרח ירושלים

2

חשיפה: הכסף הזר שמאחורי מאבק הקרקעות בשייח' ג'ראח

3

כך עברו נכסי מתנחלים במזרח ירושלים לבעלות ממשלת איי הבתולה