העיסוק בנבצרות ראש הממשלה מהווה עוד נקודת שיא בהתנגשות בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, אבל מאחוריה מתחבא היבט נוסף בעל חשיבות ציבורית: מהו משך הזמן הסביר לכהונת ראש ממשלה? הנה כמה נתונים לדיון

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

16 שנות נתניהו: כמה זמן ראוי לכהן בתפקיד ראש ממשלה?

העיסוק בנבצרות ראש הממשלה מהווה עוד נקודת שיא בהתנגשות בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, אבל מאחוריה מתחבא היבט נוסף בעל חשיבות ציבורית: מהו משך הזמן הסביר לכהונת ראש ממשלה? הנה כמה נתונים לדיון

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

העיסוק בנבצרות ראש הממשלה מהווה עוד נקודת שיא בהתנגשות בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, אבל מאחוריה מתחבא היבט נוסף בעל חשיבות ציבורית: מהו משך הזמן הסביר לכהונת ראש ממשלה? הנה כמה נתונים לדיון

העיסוק בנבצרות ראש הממשלה מהווה עוד נקודת שיא בהתנגשות בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, אבל מאחוריה מתחבא היבט נוסף בעל חשיבות ציבורית: מהו משך הזמן הסביר לכהונת ראש ממשלה? הנה כמה נתונים לדיון

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

10.8.2023

תקציר הכתבה

מקורות:

אתר הכנסת > היסטוריה של הכנסת

אתר הכנסת > ממשלות ישראל

אתר הרשות השופטת > נשיאי בית המשפט העליון בדימוס