ממפונים לנטושים: גם בכנסת כמעט שלא עוסקים במפונים

מאז ה-7 באוקטובר נידונו בכנסת 568 תזכירי חוק ועברו 118 חוקים. רק שלושה מהם עוסקים במאות אלפי המפונים מביתם ובסיוע להם. כמה סיורים עשו חברי הכנסת עם המפונים על מנת להיות מחוברים אל השטח? 21 בלבד בשבעה חודשים. כך נראית נטישה ממוסדת

מאז ה-7 באוקטובר נידונו בכנסת 568 תזכירי חוק ועברו 118 חוקים. רק שלושה מהם עוסקים במאות אלפי המפונים מביתם ובסיוע להם. כמה סיורים עשו חברי הכנסת עם המפונים על מנת להיות מחוברים אל השטח? 21 בלבד בשבעה חודשים. כך נראית נטישה ממוסדת

מאז ה-7 באוקטובר נידונו בכנסת 568 תזכירי חוק ועברו 118 חוקים. רק שלושה מהם עוסקים במאות אלפי המפונים מביתם ובסיוע להם. כמה סיורים עשו חברי הכנסת עם המפונים על מנת להיות מחוברים אל השטח? 21 בלבד בשבעה חודשים. כך נראית נטישה ממוסדת

ממפונים לנטושים: גם בכנסת כמעט שלא עוסקים במפונים

מאז ה-7 באוקטובר נידונו בכנסת 568 תזכירי חוק ועברו 118 חוקים. רק שלושה מהם עוסקים במאות אלפי המפונים מביתם ובסיוע להם. כמה סיורים עשו חברי הכנסת עם המפונים על מנת להיות מחוברים אל השטח? 21 בלבד בשבעה חודשים. כך נראית נטישה ממוסדת

מיקי לוי

יחד עם

8.5.2024

תקציר הכתבה