חקלאות עצמאית? התלות בממשלה רק גדלה

אי אפשר להאשים את מי שלא שם לב, אבל בכנסת ציינו השבוע את ״יום החקלאי״. מה המצב בתחום? תלות גדולה יותר בתמיכות מהמדינה, פחות עובדים ישראלים ופער מול OECD. בצד החיובי: התייעלות מרשימה בניצול מים. הנה הנתונים

צילום בעמ' הבית: רויטרס

אי אפשר להאשים את מי שלא שם לב, אבל בכנסת ציינו השבוע את ״יום החקלאי״. מה המצב בתחום? תלות גדולה יותר בתמיכות מהמדינה, פחות עובדים ישראלים ופער מול OECD. בצד החיובי: התייעלות מרשימה בניצול מים. הנה הנתונים

צילום בעמ' הבית: רויטרס
צילום בעמ' הבית: רויטרס

אי אפשר להאשים את מי שלא שם לב, אבל בכנסת ציינו השבוע את ״יום החקלאי״. מה המצב בתחום? תלות גדולה יותר בתמיכות מהמדינה, פחות עובדים ישראלים ופער מול OECD. בצד החיובי: התייעלות מרשימה בניצול מים. הנה הנתונים

חקלאות עצמאית? התלות בממשלה רק גדלה

אי אפשר להאשים את מי שלא שם לב, אבל בכנסת ציינו השבוע את ״יום החקלאי״. מה המצב בתחום? תלות גדולה יותר בתמיכות מהמדינה, פחות עובדים ישראלים ופער מול OECD. בצד החיובי: התייעלות מרשימה בניצול מים. הנה הנתונים

צילום בעמ' הבית: רויטרס

מיקי לוי

יחד עם

13.7.2023

תקציר הכתבה

מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת > המחלקה לפיקוח תקציבי > מבט על התקציב: משרד החקלאות, 13.6.23