הפרדוקס של הרשויות החזקות: שגשוג כלכלי ואפס עצמאות

בסערה סביב קרן הארנונה יש שתי מגמות ברורות: הארנונה מעסקים זינקה בשנים האחרונות; והשלטון המקומי חלש מאוד ביחס למערב. הנה הנתונים

צילום בעמ' הבית: ראש העיר ת"א חולדאי וראש הממשלה נתניהו ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

בסערה סביב קרן הארנונה יש שתי מגמות ברורות: הארנונה מעסקים זינקה בשנים האחרונות; והשלטון המקומי חלש מאוד ביחס למערב. הנה הנתונים

צילום בעמ' הבית: ראש העיר ת"א חולדאי וראש הממשלה נתניהו ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ
צילום בעמ' הבית: ראש העיר ת"א חולדאי וראש הממשלה נתניהו ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

בסערה סביב קרן הארנונה יש שתי מגמות ברורות: הארנונה מעסקים זינקה בשנים האחרונות; והשלטון המקומי חלש מאוד ביחס למערב. הנה הנתונים

צילום בעמ' הבית: ראש העיר ת"א חולדאי וראש הממשלה נתניהו ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

צילום בעמ' הבית: ראש העיר ת"א חולדאי וראש הממשלה נתניהו ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

מיקי לוי

יחד עם

15.5.2023

תקציר הכתבה

נתונים:

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "ביזור סמכויות לשלטון המקומי–רקע, המלצות ה-OECD בנושא וסטטוס מהלך הביזור בישראל" | כתיבה: ד"ר מיכל לרר, אישור: אורלי אלמגור-לוטן | ינואר 2023

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "ניתוח סעיפים 79-78 בהצעת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2023ו-2024 – קרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור" | כתיבה: לירן קוסמן, כלכלן; אישור: עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי | מאי 2023

Self-rule index for local authorities in the EU, Council of Europe and OECD countries, 1990-2020 | Written by Andreas Ladner, Nicolas Keuffer and Alexander Bastianen, EUROPEAN COMMISSION, December 2021

OECD, Tax Autonomy of State and Local government, Table 1: 1995; 2000-2018