קיבלנו את הפרטים שלך, תודה!
אופס! משהו השתבש בזמן שליחת הטופס.

סיסמאות בצד: הנתונים מאחורי בג"ץ ו"פסקת ההתגברות"

החוקים שפסל בג"ץ מהווים 1% בלבד מסך חוקי המדינה. כחמישית מהפסילות נוגעות לגיוס וקצבאות של בחורי ישיבות ואברכים. מרביתן נומקו בפגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מקצתן נומקו בפגיעה בשוויון, שאינו מעוגן בחוקי יסוד, ורק פסילה אחת נוגעת לעבודת הכנסת. ניתוחי המידע של שומרים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

החוקים שפסל בג"ץ מהווים 1% בלבד מסך חוקי המדינה. כחמישית מהפסילות נוגעות לגיוס וקצבאות של בחורי ישיבות ואברכים. מרביתן נומקו בפגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מקצתן נומקו בפגיעה בשוויון, שאינו מעוגן בחוקי יסוד, ורק פסילה אחת נוגעת לעבודת הכנסת. ניתוחי המידע של שומרים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

החוקים שפסל בג"ץ מהווים 1% בלבד מסך חוקי המדינה. כחמישית מהפסילות נוגעות לגיוס וקצבאות של בחורי ישיבות ואברכים. מרביתן נומקו בפגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מקצתן נומקו בפגיעה בשוויון, שאינו מעוגן בחוקי יסוד, ורק פסילה אחת נוגעת לעבודת הכנסת. ניתוחי המידע של שומרים

סיסמאות בצד: הנתונים מאחורי בג"ץ ו"פסקת ההתגברות"

החוקים שפסל בג"ץ מהווים 1% בלבד מסך חוקי המדינה. כחמישית מהפסילות נוגעות לגיוס וקצבאות של בחורי ישיבות ואברכים. מרביתן נומקו בפגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מקצתן נומקו בפגיעה בשוויון, שאינו מעוגן בחוקי יסוד, ורק פסילה אחת נוגעת לעבודת הכנסת. ניתוחי המידע של שומרים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

14.11.2022

תקציר הכתבה

קיבלנו את הפרטים שלך, תודה!
אופס! משהו השתבש בזמן שליחת הטופס.