תחקיר מידע: מה אתם באמת יודעים על בית המשפט העליון?

האיזון השברירי בין הרשויות עומד למבחן בימים אלה עם סיסמאות מ"עריצות הרוב" ועד ל"שלטון בג"ץ". בתוך כל זה יש גם נתונים ועובדות. למשל, רק 18% מפעילות העליון היא בעתירות לבג"ץ, ירידה משמעותית מ-31% בעשור שעבר. ויש עוד בתחקיר המידע של שומרים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

האיזון השברירי בין הרשויות עומד למבחן בימים אלה עם סיסמאות מ"עריצות הרוב" ועד ל"שלטון בג"ץ". בתוך כל זה יש גם נתונים ועובדות. למשל, רק 18% מפעילות העליון היא בעתירות לבג"ץ, ירידה משמעותית מ-31% בעשור שעבר. ויש עוד בתחקיר המידע של שומרים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

האיזון השברירי בין הרשויות עומד למבחן בימים אלה עם סיסמאות מ"עריצות הרוב" ועד ל"שלטון בג"ץ". בתוך כל זה יש גם נתונים ועובדות. למשל, רק 18% מפעילות העליון היא בעתירות לבג"ץ, ירידה משמעותית מ-31% בעשור שעבר. ויש עוד בתחקיר המידע של שומרים

תחקיר מידע: מה אתם באמת יודעים על בית המשפט העליון?

האיזון השברירי בין הרשויות עומד למבחן בימים אלה עם סיסמאות מ"עריצות הרוב" ועד ל"שלטון בג"ץ". בתוך כל זה יש גם נתונים ועובדות. למשל, רק 18% מפעילות העליון היא בעתירות לבג"ץ, ירידה משמעותית מ-31% בעשור שעבר. ויש עוד בתחקיר המידע של שומרים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

12.1.2023

תקציר הכתבה