ג'ובים תחילה: מה מסתתר בהסכמים הקואליציוניים?

הערבים נדחקו וגם הנושא המדיני. מה כן? כלכלה, חברה, דת והרבה מאוד ג'ובים. תחקיר מידע של שומרים מנתח את מה שמעניין את השותפים הקואליציוניות של הליכוד. מאחורי ההסכמים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

הערבים נדחקו וגם הנושא המדיני. מה כן? כלכלה, חברה, דת והרבה מאוד ג'ובים. תחקיר מידע של שומרים מנתח את מה שמעניין את השותפים הקואליציוניות של הליכוד. מאחורי ההסכמים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

הערבים נדחקו וגם הנושא המדיני. מה כן? כלכלה, חברה, דת והרבה מאוד ג'ובים. תחקיר מידע של שומרים מנתח את מה שמעניין את השותפים הקואליציוניות של הליכוד. מאחורי ההסכמים

ג'ובים תחילה: מה מסתתר בהסכמים הקואליציוניים?

הערבים נדחקו וגם הנושא המדיני. מה כן? כלכלה, חברה, דת והרבה מאוד ג'ובים. תחקיר מידע של שומרים מנתח את מה שמעניין את השותפים הקואליציוניות של הליכוד. מאחורי ההסכמים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

1.1.2023

תקציר הכתבה