מדד המנהיגים: מה הקשר בין ראשי הממשלה לבין יוקר המחייה?

עם התייקרות הדלק, החשמל, ולאחרונה גם הלחם - יוקר המחיה יתפוס מקום מרכזי גם בבחירות הקרובות. אבל עד כמה הצליחו ממשלות ישראל להשפיע על המחירים? בדקנו את המצב בשני העשורים האחרונים: המזון, הדיור, התחבורה, הבריאות, התקשורת, התרבות, החינוך והביגוד. זאב ז'בוטינסקי כינה זאת 5 המ"מים: מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. ניתוחי המידע של שומרים בשיתוף גלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

עם התייקרות הדלק, החשמל, ולאחרונה גם הלחם - יוקר המחיה יתפוס מקום מרכזי גם בבחירות הקרובות. אבל עד כמה הצליחו ממשלות ישראל להשפיע על המחירים? בדקנו את המצב בשני העשורים האחרונים: המזון, הדיור, התחבורה, הבריאות, התקשורת, התרבות, החינוך והביגוד. זאב ז'בוטינסקי כינה זאת 5 המ"מים: מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. ניתוחי המידע של שומרים בשיתוף גלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

עם התייקרות הדלק, החשמל, ולאחרונה גם הלחם - יוקר המחיה יתפוס מקום מרכזי גם בבחירות הקרובות. אבל עד כמה הצליחו ממשלות ישראל להשפיע על המחירים? בדקנו את המצב בשני העשורים האחרונים: המזון, הדיור, התחבורה, הבריאות, התקשורת, התרבות, החינוך והביגוד. זאב ז'בוטינסקי כינה זאת 5 המ"מים: מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. ניתוחי המידע של שומרים בשיתוף גלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

17.7.2022

תקציר הכתבה