פרצופה של אפליה: המאבק על השוויון בפני החוק

החוק לאיסור אפליה מסעיר את המדינה בעקבות הסכנה שייכנס בו תיקון המאפשר אפליה על רקע דתי. זה לא הניסיון הראשון להכניס בחוק שינויים. היו כבר 93 הצעות כאלה, רובן המכריע ביקשו להרחיב אותו - כולל 14 הצעות לאיסור הדרת נשים - ולא לצמצם את החוק כמו הניסיון הנוכחי. הנה הנתונים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

החוק לאיסור אפליה מסעיר את המדינה בעקבות הסכנה שייכנס בו תיקון המאפשר אפליה על רקע דתי. זה לא הניסיון הראשון להכניס בחוק שינויים. היו כבר 93 הצעות כאלה, רובן המכריע ביקשו להרחיב אותו - כולל 14 הצעות לאיסור הדרת נשים - ולא לצמצם את החוק כמו הניסיון הנוכחי. הנה הנתונים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

החוק לאיסור אפליה מסעיר את המדינה בעקבות הסכנה שייכנס בו תיקון המאפשר אפליה על רקע דתי. זה לא הניסיון הראשון להכניס בחוק שינויים. היו כבר 93 הצעות כאלה, רובן המכריע ביקשו להרחיב אותו - כולל 14 הצעות לאיסור הדרת נשים - ולא לצמצם את החוק כמו הניסיון הנוכחי. הנה הנתונים

פרצופה של אפליה: המאבק על השוויון בפני החוק

החוק לאיסור אפליה מסעיר את המדינה בעקבות הסכנה שייכנס בו תיקון המאפשר אפליה על רקע דתי. זה לא הניסיון הראשון להכניס בחוק שינויים. היו כבר 93 הצעות כאלה, רובן המכריע ביקשו להרחיב אותו - כולל 14 הצעות לאיסור הדרת נשים - ולא לצמצם את החוק כמו הניסיון הנוכחי. הנה הנתונים

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

28.12.2022

תקציר הכתבה