על השינוי הדמוגרפי בישראל ערב פתיחת שנת הלימודים, אפשר ללמוד מהנתון הבא: לפני 30 שנה החינוך הממלכתי חלש על 72% מכלל עובדי ההוראה, כעת מדובר ב-59%. במקביל, השיעור של החינוך החרדי גדל פי 4 ל-17.5% מהמערכת. בנוסף, הערים עם שיעור הצעירים הגבוה ביותר בארץ הן ערים עם אוכלוסיות חרדיות גדולות, בית שמש, בני ברק וירושלים. בתחתית הדירוג: ת"א, ר"ג ובת ים. הנה הנתונים

על חינוך ועל דמוגרפיה: הקשר בין פתיחת שנת הלימודים לחוק הגיוס

על השינוי הדמוגרפי בישראל ערב פתיחת שנת הלימודים, אפשר ללמוד מהנתון הבא: לפני 30 שנה החינוך הממלכתי חלש על 72% מכלל עובדי ההוראה, כעת מדובר ב-59%. במקביל, השיעור של החינוך החרדי גדל פי 4 ל-17.5% מהמערכת. בנוסף, הערים עם שיעור הצעירים הגבוה ביותר בארץ הן ערים עם אוכלוסיות חרדיות גדולות, בית שמש, בני ברק וירושלים. בתחתית הדירוג: ת"א, ר"ג ובת ים. הנה הנתונים

על השינוי הדמוגרפי בישראל ערב פתיחת שנת הלימודים, אפשר ללמוד מהנתון הבא: לפני 30 שנה החינוך הממלכתי חלש על 72% מכלל עובדי ההוראה, כעת מדובר ב-59%. במקביל, השיעור של החינוך החרדי גדל פי 4 ל-17.5% מהמערכת. בנוסף, הערים עם שיעור הצעירים הגבוה ביותר בארץ הן ערים עם אוכלוסיות חרדיות גדולות, בית שמש, בני ברק וירושלים. בתחתית הדירוג: ת"א, ר"ג ובת ים. הנה הנתונים

מיקי לוי

יחד עם

30.8.2023

תקציר הכתבה

מקורות:
למ"ס >> עובדי הוראה במערכת החינוך, תשפ"ג >> לוח א

למ"ס >> תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2060-2025 >> תרשים 3: המשקל היחסי של מגזרי המערכת בכלל המערכת

למ"ס >> מחולל הלוחות >> אוכלוסייה

תודה מיוחדת לנועה רוקח מתוכנית "אלומה", המכללה האקדמית ספיר, על הסיוע באיסוף הנתונים וניתוחם.