האנשים מאחורי "מפוני הצפון"

27 אלף אנשים עם מוגבלויות, 17 אלף נזקקים לשירות הרווחה, 7,000 בחינוך המיוחד, ומחצית מהשכירים מרוויחים שכר מינימום. כשמדברים על הצפון שננטש, צריך להבין במי מדובר. הנה הנתונים

27 אלף אנשים עם מוגבלויות, 17 אלף נזקקים לשירות הרווחה, 7,000 בחינוך המיוחד, ומחצית מהשכירים מרוויחים שכר מינימום. כשמדברים על הצפון שננטש, צריך להבין במי מדובר. הנה הנתונים

27 אלף אנשים עם מוגבלויות, 17 אלף נזקקים לשירות הרווחה, 7,000 בחינוך המיוחד, ומחצית מהשכירים מרוויחים שכר מינימום. כשמדברים על הצפון שננטש, צריך להבין במי מדובר. הנה הנתונים

האנשים מאחורי "מפוני הצפון"

27 אלף אנשים עם מוגבלויות, 17 אלף נזקקים לשירות הרווחה, 7,000 בחינוך המיוחד, ומחצית מהשכירים מרוויחים שכר מינימום. כשמדברים על הצפון שננטש, צריך להבין במי מדובר. הנה הנתונים

מיקי לוי

יחד עם

28.3.2024

תקציר הכתבה