נתוני התעסוקה בחברה החרדית במגמת עלייה ובעיקר בקרב נשים. עם זאת, ההכנסה החודשית הממוצעת נמוכה, והסיבה לכך קשורה לכך שכמחצית מהנשים וכרבע מהגברים שכן עובדים, עובדים במשרות חלקיות בלבד. הנה הנתונים

צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

מה אתם יודעים על תעסוקת חרדים?

נתוני התעסוקה בחברה החרדית במגמת עלייה ובעיקר בקרב נשים. עם זאת, ההכנסה החודשית הממוצעת נמוכה, והסיבה לכך קשורה לכך שכמחצית מהנשים וכרבע מהגברים שכן עובדים, עובדים במשרות חלקיות בלבד. הנה הנתונים

צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק
צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

נתוני התעסוקה בחברה החרדית במגמת עלייה ובעיקר בקרב נשים. עם זאת, ההכנסה החודשית הממוצעת נמוכה, והסיבה לכך קשורה לכך שכמחצית מהנשים וכרבע מהגברים שכן עובדים, עובדים במשרות חלקיות בלבד. הנה הנתונים

נתוני התעסוקה בחברה החרדית במגמת עלייה ובעיקר בקרב נשים. עם זאת, ההכנסה החודשית הממוצעת נמוכה, והסיבה לכך קשורה לכך שכמחצית מהנשים וכרבע מהגברים שכן עובדים, עובדים במשרות חלקיות בלבד. הנה הנתונים

צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

מיקי לוי

יחד עם

23.5.2023

תקציר הכתבה

מקורות: עיבוד שומרים לטבלאות שמפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת "שנתון החברה החרדית"

המקורות לטבלאות:

עיבודי המועצה הלאומית לכלכלה לסקר הכנסות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עיבודי המועצה הלאומית לכלכלה לסקר הכנסות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.