לא רק בחימושים: ישראל מדורגת ראשונה במימון מחו"ל של מחקר ופיתוח. התעלמות מהזירה הבינלאומית עלולה לסכן גם את מקור החמצן הזה

מיקי לוי

יחד עם

1.7.2024

תקציר הכתבה