מה קרה לישראלים שרוצים לחיות יחד במדינה יהודית ודמוקרטית?

באוכ' הדתית-לאומית רק 20% בעד מדינה יהודית ודמוקרטית (חצי לעומת לפני 5 שנים בלבד). באוכ' הדתית-מסורתית השיעור צנח מ-60% ל-35% וכך גם באוכ' המסורתית הלא דתית. נתוני מדד הדמוקרטיה, מאחורי המאבק החברתי על אופייה של מדינת ישראל

מפגינים נגד ההפיכה (משמאל) ובעדה. צילומים: רויטרס

באוכ' הדתית-לאומית רק 20% בעד מדינה יהודית ודמוקרטית (חצי לעומת לפני 5 שנים בלבד). באוכ' הדתית-מסורתית השיעור צנח מ-60% ל-35% וכך גם באוכ' המסורתית הלא דתית. נתוני מדד הדמוקרטיה, מאחורי המאבק החברתי על אופייה של מדינת ישראל

מפגינים נגד ההפיכה (משמאל) ובעדה. צילומים: רויטרס
מפגינים נגד ההפיכה (משמאל) ובעדה. צילומים: רויטרס

באוכ' הדתית-לאומית רק 20% בעד מדינה יהודית ודמוקרטית (חצי לעומת לפני 5 שנים בלבד). באוכ' הדתית-מסורתית השיעור צנח מ-60% ל-35% וכך גם באוכ' המסורתית הלא דתית. נתוני מדד הדמוקרטיה, מאחורי המאבק החברתי על אופייה של מדינת ישראל

מפגינים נגד ההפיכה (משמאל) ובעדה. צילומים: רויטרס

מפגינים נגד ההפיכה (משמאל) ובעדה. צילומים: רויטרס

מיקי לוי

יחד עם

19.6.2023

תקציר הכתבה

מקור:

המכון הישראלי לדמוקרטיה > מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות > מדד הדמוקרטיה הישראלית 2022

(מחברת ראשית: תמר הרמן > מחברים: אורי ענבי, ירון קפלן ואינה אורלי ספוז'ניקוב) > לוח 6.2, עמ' 95.

שאלת הסקר: "איזה רכיב היית רוצה שיהיה חזק יותר, היהודי או הדמוקרטי?"

בחלק מהמקרים האחוזים לא מסתמכים ב-100% כיוון שחלק מהמשתתפים השיבו: לא יודע.ת