מכבסת מילים? פי 3 יותר עיסוק כללי ב"עקרונות" אל מול פסקת ההתגברות והשינוי בבחירת השופטים

מחלקת הדאטה של שומרים ניתחה את הפרוטוקולים של ועדת רוטמן ומצאה כי העיסוק בעיקרי הרפורמה המוצעת: השינוי בבחירת השופטים ופסקת התגברות, קטן באופן משמעותי מאשר העיסוק הכללי ב"עקרונות חוקתיים". וגם: במי עוסקים יותר בוועדה, ברה"מ המכהן נתניהו או בנשיא העליון בדימוס מאז 2006, אהרן ברק? לשני תחקירי המידע הקודמים על הוועדה: תחקיר 1 | תחקיר 2

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מחלקת הדאטה של שומרים ניתחה את הפרוטוקולים של ועדת רוטמן ומצאה כי העיסוק בעיקרי הרפורמה המוצעת: השינוי בבחירת השופטים ופסקת התגברות, קטן באופן משמעותי מאשר העיסוק הכללי ב"עקרונות חוקתיים". וגם: במי עוסקים יותר בוועדה, ברה"מ המכהן נתניהו או בנשיא העליון בדימוס מאז 2006, אהרן ברק? לשני תחקירי המידע הקודמים על הוועדה: תחקיר 1 | תחקיר 2

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מחלקת הדאטה של שומרים ניתחה את הפרוטוקולים של ועדת רוטמן ומצאה כי העיסוק בעיקרי הרפורמה המוצעת: השינוי בבחירת השופטים ופסקת התגברות, קטן באופן משמעותי מאשר העיסוק הכללי ב"עקרונות חוקתיים". וגם: במי עוסקים יותר בוועדה, ברה"מ המכהן נתניהו או בנשיא העליון בדימוס מאז 2006, אהרן ברק? לשני תחקירי המידע הקודמים על הוועדה: תחקיר 1 | תחקיר 2

מכבסת מילים? פי 3 יותר עיסוק כללי ב"עקרונות" אל מול פסקת ההתגברות והשינוי בבחירת השופטים

מחלקת הדאטה של שומרים ניתחה את הפרוטוקולים של ועדת רוטמן ומצאה כי העיסוק בעיקרי הרפורמה המוצעת: השינוי בבחירת השופטים ופסקת התגברות, קטן באופן משמעותי מאשר העיסוק הכללי ב"עקרונות חוקתיים". וגם: במי עוסקים יותר בוועדה, ברה"מ המכהן נתניהו או בנשיא העליון בדימוס מאז 2006, אהרן ברק? לשני תחקירי המידע הקודמים על הוועדה: תחקיר 1 | תחקיר 2

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

16.2.2023

תקציר הכתבה