מדינת כל פרקליטיה: פי 2 עורכי דין מרופאים, שוטרים ועו"סים

על רקע תורי הענק והבחירות הסוערות ללשכת עורכי הדין השבוע, בצל ניסיון ההפיכה המשפטית בישראל, בדקנו עד כמה המקצוע נפוץ בארץ. הנה הנתונים

עמית בכר, שמסתמן כי נבחר ליו"ר לשכת עורכי דין, בהפגנה נגד ההפיכה המשפטית, ינואר 2023. צילום: רויטרס

על רקע תורי הענק והבחירות הסוערות ללשכת עורכי הדין השבוע, בצל ניסיון ההפיכה המשפטית בישראל, בדקנו עד כמה המקצוע נפוץ בארץ. הנה הנתונים

עמית בכר, שמסתמן כי נבחר ליו"ר לשכת עורכי דין, בהפגנה נגד ההפיכה המשפטית, ינואר 2023. צילום: רויטרס
עמית בכר, שמסתמן כי נבחר ליו"ר לשכת עורכי דין, בהפגנה נגד ההפיכה המשפטית, ינואר 2023. צילום: רויטרס

על רקע תורי הענק והבחירות הסוערות ללשכת עורכי הדין השבוע, בצל ניסיון ההפיכה המשפטית בישראל, בדקנו עד כמה המקצוע נפוץ בארץ. הנה הנתונים

מדינת כל פרקליטיה: פי 2 עורכי דין מרופאים, שוטרים ועו"סים

על רקע תורי הענק והבחירות הסוערות ללשכת עורכי הדין השבוע, בצל ניסיון ההפיכה המשפטית בישראל, בדקנו עד כמה המקצוע נפוץ בארץ. הנה הנתונים

עמית בכר, שמסתמן כי נבחר ליו"ר לשכת עורכי דין, בהפגנה נגד ההפיכה המשפטית, ינואר 2023. צילום: רויטרס

מיקי לוי

יחד עם

21.6.2023

תקציר הכתבה

מקורות:

למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2022 (מספר 73) > פשיעה ומשפט > לוח 8.2: שופטים, דיינים, עורכי דין, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר > פורסם ב-20.12.2022.

משרד הבריאות > מספר הרופאים בישראל: מגמות והצעות מדיניות > פברואר 2021.

מבקר המדינה > דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, התשפ"א 2021 > ביקורת חברתית: מימון שירותי רווחה > עמ' 68, לוח 14: מספר העו"סים הרשומים בפנקס העו"סים.

* החישוב ביחס לעובדות ולעובדים הסוציאליים מתבסס על דוח מבקר המדינה (דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, התשפ"א 2021 > ביקורת חברתית: מימון שירותי רווחה > עמ' 68, לוח 14: מספר העו"סים הרשומים בפנקס העו"סים). במקורות שונים אחרים ההערכות מדברות על כ-20,000 עובדות סוציאליות (למשל, בדוח מצב המדינה של מרכז טאוב ל-2022, שבו גם נכתב כי אין נתונים מדויקים בנושא זה – עמ' 176)