דוח אסון מירון: 568 פעם המילה ממשלה, 517 משטרה ו-513 פעם המילה אחריות

אחריות היא המילה הבולטת בדוח ועדת החקירה לאסון מירון, יחד עם ממשלה ומשטרה. ראש הממשלה נתניהו מופיע 80 פעם בדוח, השר דאז אוחנה 69 והמפכ"ל שבתאי 58 פעמים. רק שלושה אישים מה-16 שהוטלה עליהם אחריות אישית פרשו טרם פרסום המסקנות. שומרים עם מבט נוסף על הדוח

אחריות היא המילה הבולטת בדוח ועדת החקירה לאסון מירון, יחד עם ממשלה ומשטרה. ראש הממשלה נתניהו מופיע 80 פעם בדוח, השר דאז אוחנה 69 והמפכ"ל שבתאי 58 פעמים. רק שלושה אישים מה-16 שהוטלה עליהם אחריות אישית פרשו טרם פרסום המסקנות. שומרים עם מבט נוסף על הדוח

אחריות היא המילה הבולטת בדוח ועדת החקירה לאסון מירון, יחד עם ממשלה ומשטרה. ראש הממשלה נתניהו מופיע 80 פעם בדוח, השר דאז אוחנה 69 והמפכ"ל שבתאי 58 פעמים. רק שלושה אישים מה-16 שהוטלה עליהם אחריות אישית פרשו טרם פרסום המסקנות. שומרים עם מבט נוסף על הדוח

דוח אסון מירון: 568 פעם המילה ממשלה, 517 משטרה ו-513 פעם המילה אחריות

אחריות היא המילה הבולטת בדוח ועדת החקירה לאסון מירון, יחד עם ממשלה ומשטרה. ראש הממשלה נתניהו מופיע 80 פעם בדוח, השר דאז אוחנה 69 והמפכ"ל שבתאי 58 פעמים. רק שלושה אישים מה-16 שהוטלה עליהם אחריות אישית פרשו טרם פרסום המסקנות. שומרים עם מבט נוסף על הדוח

מיקי לוי

יחד עם

7.3.2024

תקציר הכתבה