מדינת תל אביב? בפועל, עצמאות הרשויות המקומיות בישראל נמצאת הרבה מתחת לממוצע

ממשלת ישראל מרבה לדבר על "משילות", לרוב כתירוץ לחוסר עשייה. בפועל, השלטון בישראל הוא מהריכוזיים בעולם, כאשר עצמאות הרשויות המקומיות נמצאת הרבה מתחת לממוצע. כאשר יוצאים מגוש דן אל הפריפריה התלות בממשלה הופכת מוחלטת. הנה הנתונים בסימן הבחירות הקרבות לרשויות המקומיות

רה"מ נתניהו וראש העיר ת"א חולדאי ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

ממשלת ישראל מרבה לדבר על "משילות", לרוב כתירוץ לחוסר עשייה. בפועל, השלטון בישראל הוא מהריכוזיים בעולם, כאשר עצמאות הרשויות המקומיות נמצאת הרבה מתחת לממוצע. כאשר יוצאים מגוש דן אל הפריפריה התלות בממשלה הופכת מוחלטת. הנה הנתונים בסימן הבחירות הקרבות לרשויות המקומיות

רה"מ נתניהו וראש העיר ת"א חולדאי ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ
רה"מ נתניהו וראש העיר ת"א חולדאי ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

ממשלת ישראל מרבה לדבר על "משילות", לרוב כתירוץ לחוסר עשייה. בפועל, השלטון בישראל הוא מהריכוזיים בעולם, כאשר עצמאות הרשויות המקומיות נמצאת הרבה מתחת לממוצע. כאשר יוצאים מגוש דן אל הפריפריה התלות בממשלה הופכת מוחלטת. הנה הנתונים בסימן הבחירות הקרבות לרשויות המקומיות

רה"מ נתניהו וראש העיר ת"א חולדאי ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

רה"מ נתניהו וראש העיר ת"א חולדאי ב-2015. צילום: עמוס בן גרשום - לע"מ

מיקי לוי

יחד עם

28.9.2023

תקציר הכתבה

מקורות (עיבוד שומרים):

Ladner, A., Keuffer, N. and Bastianen, A. (2021). Local Autonomy Index in the EU, Council of Europe and OECD countries (1990-2020). Release 2.0. Brussels: European Commission, pp. 51-52

מרכז המחקר והמידע של הכנסת >> ביזור סמכויות לשלטון המקומי – רקע, המלצות ה-OECD וסטטוס מהלך הביזור בישראל >> כתיבה: ד"ר מיכל לרר | אישור: אורלי אלמגור-לוטן >> ינואר 2023