הרבה ״אנחנו״ וקרדיטים לשרים; מתן משקל שווה לכנסת ולממשלה; שימוש באוצר מילים מהשיח סביב הרפורמה המשפטית; וכמובן - הרכבת שתחבר את ישראל. מה אפשר ללמוד מדברי רה״מ נתניהו בפתח ישיבת הממשלה השבוע? ניתוח נתונים

צילום: רויטרס

אף מילה על סבירות: כך נראה השיח שקידם נתניהו שבוע לאחר החקיקה

הרבה ״אנחנו״ וקרדיטים לשרים; מתן משקל שווה לכנסת ולממשלה; שימוש באוצר מילים מהשיח סביב הרפורמה המשפטית; וכמובן - הרכבת שתחבר את ישראל. מה אפשר ללמוד מדברי רה״מ נתניהו בפתח ישיבת הממשלה השבוע? ניתוח נתונים

צילום: רויטרס
צילום: רויטרס

הרבה ״אנחנו״ וקרדיטים לשרים; מתן משקל שווה לכנסת ולממשלה; שימוש באוצר מילים מהשיח סביב הרפורמה המשפטית; וכמובן - הרכבת שתחבר את ישראל. מה אפשר ללמוד מדברי רה״מ נתניהו בפתח ישיבת הממשלה השבוע? ניתוח נתונים

הרבה ״אנחנו״ וקרדיטים לשרים; מתן משקל שווה לכנסת ולממשלה; שימוש באוצר מילים מהשיח סביב הרפורמה המשפטית; וכמובן - הרכבת שתחבר את ישראל. מה אפשר ללמוד מדברי רה״מ נתניהו בפתח ישיבת הממשלה השבוע? ניתוח נתונים

צילום: רויטרס

מיקי לוי

יחד עם

31.7.2023

תקציר הכתבה

מקורות:

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה, 30.7.23 >> אתר משרד ראש הממשלה >> דוברות >>

קישור לדברים המלאים: https://www.gov.il/he/departments/news/spoke-start300723

Google Trends, 30.7.23-31.7.23 עבור המונחים "רכבת", "עילת הסבירות" ו"מחאה"

(הניקוד משקף פופולריות יחסית של המונחים וביניהם, עם ניקוד בין 0 ל-100)