תיקי פרדטור: ארסנל הסייבר של נקסה ואינטלקסה נחשף

הדבקה סלולרית מבלי שבעל המכשיר נקט בשום פעולה. רוגלה מתקדמת שנשארת על המכשיר גם לאחר אתחול. מכשיר שמתחזה לאנטנה סלולרית. מערכת מעקב המונים שמסוגלת לנטר תעבורת אינטרנט של מדינה שלמה, ועוד ועוד. תיקי פרדטור חושפים את ארגז הכלים של נקסה ואינטלקסה

צילום: Simon Toupet, Mediapart

הדבקה סלולרית מבלי שבעל המכשיר נקט בשום פעולה. רוגלה מתקדמת שנשארת על המכשיר גם לאחר אתחול. מכשיר שמתחזה לאנטנה סלולרית. מערכת מעקב המונים שמסוגלת לנטר תעבורת אינטרנט של מדינה שלמה, ועוד ועוד. תיקי פרדטור חושפים את ארגז הכלים של נקסה ואינטלקסה

צילום: Simon Toupet, Mediapart
צילום: Simon Toupet, Mediapart

הדבקה סלולרית מבלי שבעל המכשיר נקט בשום פעולה. רוגלה מתקדמת שנשארת על המכשיר גם לאחר אתחול. מכשיר שמתחזה לאנטנה סלולרית. מערכת מעקב המונים שמסוגלת לנטר תעבורת אינטרנט של מדינה שלמה, ועוד ועוד. תיקי פרדטור חושפים את ארגז הכלים של נקסה ואינטלקסה

תיקי פרדטור: ארסנל הסייבר של נקסה ואינטלקסה נחשף

הדבקה סלולרית מבלי שבעל המכשיר נקט בשום פעולה. רוגלה מתקדמת שנשארת על המכשיר גם לאחר אתחול. מכשיר שמתחזה לאנטנה סלולרית. מערכת מעקב המונים שמסוגלת לנטר תעבורת אינטרנט של מדינה שלמה, ועוד ועוד. תיקי פרדטור חושפים את ארגז הכלים של נקסה ואינטלקסה

צילום: Simon Toupet, Mediapart

דניאל דולב

יחד עם

6.10.2023

תקציר הכתבה