האלימות ברחובות? הישראלים לא סומכים על המשטרה

רק שליש מהישראלים שנחשפו לאלימות בשנת 2021 דיווחו על כך למשטרה. שיא (שלילי) של חמש שנים. כמה דיווחו על השלכת פסולת, עבירות רעש ועבירות של איכות חיים? ניתוח מידע של #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

רק שליש מהישראלים שנחשפו לאלימות בשנת 2021 דיווחו על כך למשטרה. שיא (שלילי) של חמש שנים. כמה דיווחו על השלכת פסולת, עבירות רעש ועבירות של איכות חיים? ניתוח מידע של #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

רק שליש מהישראלים שנחשפו לאלימות בשנת 2021 דיווחו על כך למשטרה. שיא (שלילי) של חמש שנים. כמה דיווחו על השלכת פסולת, עבירות רעש ועבירות של איכות חיים? ניתוח מידע של #שומריםגלצ

האלימות ברחובות? הישראלים לא סומכים על המשטרה

רק שליש מהישראלים שנחשפו לאלימות בשנת 2021 דיווחו על כך למשטרה. שיא (שלילי) של חמש שנים. כמה דיווחו על השלכת פסולת, עבירות רעש ועבירות של איכות חיים? ניתוח מידע של #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

27.11.2022

תקציר הכתבה