המספרים מאחורי הפצצה המתקתקת: מספר האסירים הביטחוניים בעלייה

מספר העצורים המינהליים כמעט והוכפל בשנה שעברה ומתקרב לאלף. מספר האסירים הביטחוניים הפלסטיניים עלה ב-10% ומתקרב ל-5,000 - כרבע מהם נשפטו למאסר עולם. הנה הנתונים

אסירים ביטחוניים, שנת 2008. צילום: שאטרסטוק

מספר העצורים המינהליים כמעט והוכפל בשנה שעברה ומתקרב לאלף. מספר האסירים הביטחוניים הפלסטיניים עלה ב-10% ומתקרב ל-5,000 - כרבע מהם נשפטו למאסר עולם. הנה הנתונים

אסירים ביטחוניים, שנת 2008. צילום: שאטרסטוק
אסירים ביטחוניים, שנת 2008. צילום: שאטרסטוק

מספר העצורים המינהליים כמעט והוכפל בשנה שעברה ומתקרב לאלף. מספר האסירים הביטחוניים הפלסטיניים עלה ב-10% ומתקרב ל-5,000 - כרבע מהם נשפטו למאסר עולם. הנה הנתונים

המספרים מאחורי הפצצה המתקתקת: מספר האסירים הביטחוניים בעלייה

מספר העצורים המינהליים כמעט והוכפל בשנה שעברה ומתקרב לאלף. מספר האסירים הביטחוניים הפלסטיניים עלה ב-10% ומתקרב ל-5,000 - כרבע מהם נשפטו למאסר עולם. הנה הנתונים

אסירים ביטחוניים, שנת 2008. צילום: שאטרסטוק

מיקי לוי

יחד עם

7.9.2023

תקציר הכתבה

מקורות (עיבודי שומרים):

מרכז המחקר והמידע של הכנסת >> נתונים על הכלואים במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשנה האחרונה >> כתיבה:ד"ר נורית יכימוביץ-כהן | אישור:אורלי אלמגור-לוטן  (ע"פ נתונים של המשרד לביטחון לאומי) >> פברואר 2023

שירות בתי הסוהר (שב"ס) >> דוח כלואים, רבעון שני 2022 >> מצבת אסירים בסוף כל חודש ברבעון >> נתוני יוני 2022 >> תאריך הפקה: 4.7.2022 >> הפקה: ר/כ ד''ר יוחנן ועקנין