במעמד צד אחד: ישראל ותיבות התהודה של הרשתות החברתיות

חלק גדול מאוד מהשיח הציבורי בחודשים האחרונים עוצב בידי הרשתות החברתיות. כמה משמעותי חלקן בישראל לעומת שאר העולם - ועד כמה זה מעצב תפיסת עולם חד-ממדית? הנה הנתונים

צילום עמ' הבית: רויטרס

חלק גדול מאוד מהשיח הציבורי בחודשים האחרונים עוצב בידי הרשתות החברתיות. כמה משמעותי חלקן בישראל לעומת שאר העולם - ועד כמה זה מעצב תפיסת עולם חד-ממדית? הנה הנתונים

צילום עמ' הבית: רויטרס
צילום עמ' הבית: רויטרס

חלק גדול מאוד מהשיח הציבורי בחודשים האחרונים עוצב בידי הרשתות החברתיות. כמה משמעותי חלקן בישראל לעומת שאר העולם - ועד כמה זה מעצב תפיסת עולם חד-ממדית? הנה הנתונים

במעמד צד אחד: ישראל ותיבות התהודה של הרשתות החברתיות

חלק גדול מאוד מהשיח הציבורי בחודשים האחרונים עוצב בידי הרשתות החברתיות. כמה משמעותי חלקן בישראל לעומת שאר העולם - ועד כמה זה מעצב תפיסת עולם חד-ממדית? הנה הנתונים

צילום עמ' הבית: רויטרס

מיקי לוי

יחד עם

28.3.2023

תקציר הכתבה