בירת הבואש: על ירושלים ופיזור הפגנות

גם קודם המחאה הנרחבת נגד ההפיכה המשפטית, ירושלים ריכזה אליה את ההפגנות הסוערות ביותר בשנים האחרונות. היא מובילה בשימוש במכת"זית בפער גדול, וכך גם בשימוש המצחין ב"בואש". היישובים הערביים והערים המעורבות אחריה ברשימה. הנה הנתונים בשיתוף התנועה לחופש המידע

צילום בעמ' הבית: פאדי אמון

גם קודם המחאה הנרחבת נגד ההפיכה המשפטית, ירושלים ריכזה אליה את ההפגנות הסוערות ביותר בשנים האחרונות. היא מובילה בשימוש במכת"זית בפער גדול, וכך גם בשימוש המצחין ב"בואש". היישובים הערביים והערים המעורבות אחריה ברשימה. הנה הנתונים בשיתוף התנועה לחופש המידע

צילום בעמ' הבית: פאדי אמון
צילום בעמ' הבית: פאדי אמון

גם קודם המחאה הנרחבת נגד ההפיכה המשפטית, ירושלים ריכזה אליה את ההפגנות הסוערות ביותר בשנים האחרונות. היא מובילה בשימוש במכת"זית בפער גדול, וכך גם בשימוש המצחין ב"בואש". היישובים הערביים והערים המעורבות אחריה ברשימה. הנה הנתונים בשיתוף התנועה לחופש המידע

צילום בעמ' הבית: פאדי אמון

צילום בעמ' הבית: פאדי אמון

מיקי לוי

יחד עם

27.7.2023

תקציר הכתבה

מקור: תשובת המשטרה לבקשת התנועה לחופש המידע (בקשת חופש מידע 276/23) | מגיש הבקשה מטעם התנועה לחופש המידע: אורי סולד | הנתונים המלאים באתר התנועה