שקיפות שלטונית? מחצית מהחברות הממשלתיות לא נותנות דין וחשבון

מתוך למעלה מ-100 חברות ממשלתיות רק מחצית הגישו דוחות בשנה שעברה, ורק רבע הגישו דוחות כלשהם השנה. הנה הנתונים

בעמ' הבית: דודי אמסלם, השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות. צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

מתוך למעלה מ-100 חברות ממשלתיות רק מחצית הגישו דוחות בשנה שעברה, ורק רבע הגישו דוחות כלשהם השנה. הנה הנתונים

בעמ' הבית: דודי אמסלם, השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות. צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת
בעמ' הבית: דודי אמסלם, השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות. צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

מתוך למעלה מ-100 חברות ממשלתיות רק מחצית הגישו דוחות בשנה שעברה, ורק רבע הגישו דוחות כלשהם השנה. הנה הנתונים

שקיפות שלטונית? מחצית מהחברות הממשלתיות לא נותנות דין וחשבון

מתוך למעלה מ-100 חברות ממשלתיות רק מחצית הגישו דוחות בשנה שעברה, ורק רבע הגישו דוחות כלשהם השנה. הנה הנתונים

בעמ' הבית: דודי אמסלם, השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות. צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

מיקי לוי

יחד עם

10.7.2023

תקציר הכתבה

מקור: עיבוד שומרים למאגר רשות החברות הממשלתיות של משרד האוצר.