ט"ו בשבט שמח? לא לאילנות

הנוף מהחלון הפך אפור? רואים בעיקר בניינים? למעלה ממחצית מהעצים במרחב העירוני נכרתים לטובת בנייה, כאשר רק 15% מהם מועתקים למקום אחר. ואיך זה משפיע על עומס החום? תחקיר מידע קצר לט"ו בשבט של #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

הנוף מהחלון הפך אפור? רואים בעיקר בניינים? למעלה ממחצית מהעצים במרחב העירוני נכרתים לטובת בנייה, כאשר רק 15% מהם מועתקים למקום אחר. ואיך זה משפיע על עומס החום? תחקיר מידע קצר לט"ו בשבט של #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

הנוף מהחלון הפך אפור? רואים בעיקר בניינים? למעלה ממחצית מהעצים במרחב העירוני נכרתים לטובת בנייה, כאשר רק 15% מהם מועתקים למקום אחר. ואיך זה משפיע על עומס החום? תחקיר מידע קצר לט"ו בשבט של #שומריםגלצ

ט"ו בשבט שמח? לא לאילנות

הנוף מהחלון הפך אפור? רואים בעיקר בניינים? למעלה ממחצית מהעצים במרחב העירוני נכרתים לטובת בנייה, כאשר רק 15% מהם מועתקים למקום אחר. ואיך זה משפיע על עומס החום? תחקיר מידע קצר לט"ו בשבט של #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

6.2.2023

תקציר הכתבה