מעט רוח, הרבה צלצולים: הנתונים בצל העימות המתחדש סביב הטורבינות בגולן

96% מהאנרגיות המתחדשות בישראל מגיעות מהשמש. רק 3% מהרוח, כשגם אחרי הקמת הטורבינות מעוררות המחלוקת בגולן, השיעור של אנרגיית הרוח יישאר נמוך עד כדי זניח במשק האנרגיה של ישראל. נתונים בצל העימות המתחדש בגולן עם העדה הדרוזית

עימות בין העדה הדרוזית למשטרה ביוני האחרון

96% מהאנרגיות המתחדשות בישראל מגיעות מהשמש. רק 3% מהרוח, כשגם אחרי הקמת הטורבינות מעוררות המחלוקת בגולן, השיעור של אנרגיית הרוח יישאר נמוך עד כדי זניח במשק האנרגיה של ישראל. נתונים בצל העימות המתחדש בגולן עם העדה הדרוזית

עימות בין העדה הדרוזית למשטרה ביוני האחרון
עימות בין העדה הדרוזית למשטרה ביוני האחרון

96% מהאנרגיות המתחדשות בישראל מגיעות מהשמש. רק 3% מהרוח, כשגם אחרי הקמת הטורבינות מעוררות המחלוקת בגולן, השיעור של אנרגיית הרוח יישאר נמוך עד כדי זניח במשק האנרגיה של ישראל. נתונים בצל העימות המתחדש בגולן עם העדה הדרוזית

עימות בין העדה הדרוזית למשטרה ביוני האחרון

עימות בין העדה הדרוזית למשטרה ביוני האחרון

מיקי לוי

יחד עם

28.8.2023

תקציר הכתבה

מקורות (עיבוד שומרים לנתונים מתוך המסמכים הבאים):

מרכז המחקר והמידע של הכנסת >> אנרגיה מתחדשת בישראל 2023 >> כתיבה: מתן שחק | אישור: שירי ספקטור-בן ארי >> יולי 2023

רשות החשמל >> אנרגיות מתחדשות בשוק החשמל, 2022

IEA, Net renewable electricity capacity additions by technology, 2017-2024, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/net-renewable-electricity-capacity-additions-by-technology-2017-2024, IEA. Licence: CC BY 4.0

REN21 >> RENEWABLES 2022 GLOBAL STATUS REPORT, p.44