פתאום בחירות זה רע?

בדנמרק הושבעה ממשלה חדשה תוך חודש. בבריטניה תוך פחות מחודשיים, ובאיטליה תוך שלושה חודשים. בישראל עוברים בממוצע חמישה חודשים (ולא שמונה) בין הכרזה על בחירות להשבעת ממשלה חדשה. ובכל זאת נשאלת השאלה, אם זה כל כך משתק, כפי שטען השבוע רה"מ נתניהו, למה ישראל הלכה לחמש מערכות בחירות ברצף? הנה הנתונים

בדנמרק הושבעה ממשלה חדשה תוך חודש. בבריטניה תוך פחות מחודשיים, ובאיטליה תוך שלושה חודשים. בישראל עוברים בממוצע חמישה חודשים (ולא שמונה) בין הכרזה על בחירות להשבעת ממשלה חדשה. ובכל זאת נשאלת השאלה, אם זה כל כך משתק, כפי שטען השבוע רה"מ נתניהו, למה ישראל הלכה לחמש מערכות בחירות ברצף? הנה הנתונים

בדנמרק הושבעה ממשלה חדשה תוך חודש. בבריטניה תוך פחות מחודשיים, ובאיטליה תוך שלושה חודשים. בישראל עוברים בממוצע חמישה חודשים (ולא שמונה) בין הכרזה על בחירות להשבעת ממשלה חדשה. ובכל זאת נשאלת השאלה, אם זה כל כך משתק, כפי שטען השבוע רה"מ נתניהו, למה ישראל הלכה לחמש מערכות בחירות ברצף? הנה הנתונים

מיקי לוי

יחד עם

1.4.2024

תקציר הכתבה