הפקרות שלא נגמרת: רק 5% מהתוכנית למיגון הצפון בוצעו. אז אפשר לסמוך על תוכנית שיקום?

374 אזעקות היו השבוע בצפון, 147 פגיעות החודש וקרוב ל-60 אלף אזרחים בלי בית זה שמונה חודשים. הממשלה עובדת על תוכנית? ב-2018 עברה תוכנית למיגון הצפון ב-5 מיליארד שקל. רק 5% ממנה בוצעו. הנה הנתונים

374 אזעקות היו השבוע בצפון, 147 פגיעות החודש וקרוב ל-60 אלף אזרחים בלי בית זה שמונה חודשים. הממשלה עובדת על תוכנית? ב-2018 עברה תוכנית למיגון הצפון ב-5 מיליארד שקל. רק 5% ממנה בוצעו. הנה הנתונים

374 אזעקות היו השבוע בצפון, 147 פגיעות החודש וקרוב ל-60 אלף אזרחים בלי בית זה שמונה חודשים. הממשלה עובדת על תוכנית? ב-2018 עברה תוכנית למיגון הצפון ב-5 מיליארד שקל. רק 5% ממנה בוצעו. הנה הנתונים

הפקרות שלא נגמרת: רק 5% מהתוכנית למיגון הצפון בוצעו. אז אפשר לסמוך על תוכנית שיקום?

374 אזעקות היו השבוע בצפון, 147 פגיעות החודש וקרוב ל-60 אלף אזרחים בלי בית זה שמונה חודשים. הממשלה עובדת על תוכנית? ב-2018 עברה תוכנית למיגון הצפון ב-5 מיליארד שקל. רק 5% ממנה בוצעו. הנה הנתונים

מיקי לוי

יחד עם

28.5.2024

תקציר הכתבה