300 אלף נושאים בנטל: 1 מכל עשרה ישראלים בגיל השירות

ובסך הכול כ-6% מהישראלים מעל גיל 22 גויסו למלחמה בעזה. זה קרה עם גב אזרחי אדיר מהעורף, אבל האם התמיכה הזו תימשך כשיחזרו הביתה? המילואימניקים - תמונת מצב

ובסך הכול כ-6% מהישראלים מעל גיל 22 גויסו למלחמה בעזה. זה קרה עם גב אזרחי אדיר מהעורף, אבל האם התמיכה הזו תימשך כשיחזרו הביתה? המילואימניקים - תמונת מצב

ובסך הכול כ-6% מהישראלים מעל גיל 22 גויסו למלחמה בעזה. זה קרה עם גב אזרחי אדיר מהעורף, אבל האם התמיכה הזו תימשך כשיחזרו הביתה? המילואימניקים - תמונת מצב

300 אלף נושאים בנטל: 1 מכל עשרה ישראלים בגיל השירות

ובסך הכול כ-6% מהישראלים מעל גיל 22 גויסו למלחמה בעזה. זה קרה עם גב אזרחי אדיר מהעורף, אבל האם התמיכה הזו תימשך כשיחזרו הביתה? המילואימניקים - תמונת מצב

מיקי לוי

יחד עם

3.1.2024

תקציר הכתבה