הנפגעים השקופים של המלחמה: אלפי ילדים במתקני קליטה ונשים שפוטרו בהיתר מיוחד

כ-35 אלף ילדים פונו מבתיהם בשל המלחמה, אחד מכל עשרה לומד במסגרות החינוך המיוחד. כמו כן, 2023 היא שנת שיא במספר הבקשות להיתרי פיטורים של נשים בניגוד להגנות החוק (כמו היריון). שומרים עם הנתונים מאחורי מי שרחוקים מאוד מחזרה לשגרה

כ-35 אלף ילדים פונו מבתיהם בשל המלחמה, אחד מכל עשרה לומד במסגרות החינוך המיוחד. כמו כן, 2023 היא שנת שיא במספר הבקשות להיתרי פיטורים של נשים בניגוד להגנות החוק (כמו היריון). שומרים עם הנתונים מאחורי מי שרחוקים מאוד מחזרה לשגרה

כ-35 אלף ילדים פונו מבתיהם בשל המלחמה, אחד מכל עשרה לומד במסגרות החינוך המיוחד. כמו כן, 2023 היא שנת שיא במספר הבקשות להיתרי פיטורים של נשים בניגוד להגנות החוק (כמו היריון). שומרים עם הנתונים מאחורי מי שרחוקים מאוד מחזרה לשגרה

הנפגעים השקופים של המלחמה: אלפי ילדים במתקני קליטה ונשים שפוטרו בהיתר מיוחד

כ-35 אלף ילדים פונו מבתיהם בשל המלחמה, אחד מכל עשרה לומד במסגרות החינוך המיוחד. כמו כן, 2023 היא שנת שיא במספר הבקשות להיתרי פיטורים של נשים בניגוד להגנות החוק (כמו היריון). שומרים עם הנתונים מאחורי מי שרחוקים מאוד מחזרה לשגרה

מיקי לוי

יחד עם

20.3.2024

תקציר הכתבה