ברית סדוקה

מה קרה לבריתות שבבסיס הפוליטקה אחרי השבעה באוקטובר

חן שליטא

ברית סדוקה

מה קרה לבריתות שבבסיס הפוליטקה אחרי השבעה באוקטובר

חן שליטא

ברית סדוקה

מה קרה לבריתות שבבסיס הפוליטקה אחרי השבעה באוקטובר

חן שליטא

ברית סדוקה

מה קרה לבריתות שבבסיס הפוליטקה אחרי השבעה באוקטובר

חן שליטא

ברית סדוקה

מה קרה לבריתות שבבסיס הפוליטקה אחרי השבעה באוקטובר

"הברית הזו נשברה": הציבור הדתי לאומי נקרע מבפנים סביב חוק ההשתמטות

כבר לא לשון המאזניים: "נתניהו יצר מלכודת דבש, כך שאין להם לאן ללכת"