ארץ צמודי הקרקע

סדרת תחקירים בעקבות חלוקת הקרקעות בישראל

שוקי שדה

ארץ צמודי הקרקע

סדרת תחקירים בעקבות חלוקת הקרקעות בישראל

שוקי שדה

ארץ צמודי הקרקע

סדרת תחקירים בעקבות חלוקת הקרקעות בישראל

שוקי שדה

ארץ צמודי הקרקע

סדרת תחקירים בעקבות חלוקת הקרקעות בישראל

שוקי שדה

ארץ צמודי הקרקע

סדרת תחקירים בעקבות חלוקת הקרקעות בישראל

דיל קרקע קרקע: השיטה שמנציחה את הפריבילגיה הקרקעית של בני הקיבוצים

חלק מהקיבוצים מסרב להעביר לדור המייסדים ויורשיו את הבתים והקרקעות

הגיעו אל הנחלה: הפריבילגיות הקרקעיות של המושבים נחשפות