חשיפת שומרים ו-The Marker: היקף תנועות הכספים בחשבונות של חמש החברות עמד על כ-769 מיליון דולר בשנתיים. בדוח שהעביר למשרד האוצר האמריקאי טען הבנק כי דפוסי ההעברה של חלק מהכספים הללו אינם טיפוסיים לתעשיית היהלומים ומעוררים חשד לכאורה לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנת כספים. העברות אחרות בוצעו בין החברות בעוד השותפים לשעבר מנהלים סכסוך משפטי חריף. עורך דינו של לבייב בתגובה: "העברות הכספים קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות שלו ושלא היתה לו עליהם שליטה עליהן"

צילום: יוסי זליגר

הזווית הישראלית של הדלפת Fincen Files

דוח בנקאי: העברות כספים חשודות בחברות של לב לבייב ושל שותפיו לשעבר

חשיפת שומרים ו-The Marker: היקף תנועות הכספים בחשבונות של חמש החברות עמד על כ-769 מיליון דולר בשנתיים. בדוח שהעביר למשרד האוצר האמריקאי טען הבנק כי דפוסי ההעברה של חלק מהכספים הללו אינם טיפוסיים לתעשיית היהלומים ומעוררים חשד לכאורה לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנת כספים. העברות אחרות בוצעו בין החברות בעוד השותפים לשעבר מנהלים סכסוך משפטי חריף. עורך דינו של לבייב בתגובה: "העברות הכספים קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות שלו ושלא היתה לו עליהם שליטה עליהן"

צילום: יוסי זליגר
צילום: יוסי זליגר

חשיפת שומרים ו-The Marker: היקף תנועות הכספים בחשבונות של חמש החברות עמד על כ-769 מיליון דולר בשנתיים. בדוח שהעביר למשרד האוצר האמריקאי טען הבנק כי דפוסי ההעברה של חלק מהכספים הללו אינם טיפוסיים לתעשיית היהלומים ומעוררים חשד לכאורה לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנת כספים. העברות אחרות בוצעו בין החברות בעוד השותפים לשעבר מנהלים סכסוך משפטי חריף. עורך דינו של לבייב בתגובה: "העברות הכספים קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות שלו ושלא היתה לו עליהם שליטה עליהן"

חשיפת שומרים ו-The Marker: היקף תנועות הכספים בחשבונות של חמש החברות עמד על כ-769 מיליון דולר בשנתיים. בדוח שהעביר למשרד האוצר האמריקאי טען הבנק כי דפוסי ההעברה של חלק מהכספים הללו אינם טיפוסיים לתעשיית היהלומים ומעוררים חשד לכאורה לניסיון טשטוש של מקורות ההון והלבנת כספים. העברות אחרות בוצעו בין החברות בעוד השותפים לשעבר מנהלים סכסוך משפטי חריף. עורך דינו של לבייב בתגובה: "העברות הכספים קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות שלו ושלא היתה לו עליהם שליטה עליהן"

צילום: יוסי זליגר

אורי בלאו

יחד עם

20.9.2020

תקציר הכתבה

ח

ברות של איש העסקים לב לבייב עומדות במרכז דוח "פעילות חשודה" שהעביר בנק JP Morgan למשרד האוצר האמריקאי ושתוכנו מתפרסם כאן לראשונה. הדוח לווה בקובץ אקסל שתיעד בפרוטרוט העברות כספים שבוצעו במשך כשנתיים בין חמש חברות העוסקות ביהלומים ובינן לבין לקוחות וספקים, בסכום עתק מצטבר של כ-769 מיליון דולר. לבייב הוזכר בדוח כיוון שבתקופה הרלוונטית החזיקו הוא, או בתו חגית סופייב־לבייב, כחמישים אחוז מהבעלות על שתיים מהחברות - Elefant Diamonds Llc ו־Taly Diamonds Llc - וניהלו שותפויות שונות עם שלושת החברות האחרות שהוזכרו. היקף תנועות הכספים בחשבונות של שתי החברות שבשליטת משפחת לבייב בתקופה שאליה מתייחס הדוח עמד על כ-123 מיליון דולרים.

הדוח, יחד עם אלפי דוחות Suspicious Activity Reports) SAR) נוספים, הוגש לקונגרס האמריקאי כחלק מהחקירה שנוהלה בחשד להתערבות רוסיה במערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2016. הדוחות דלפו לאתר האמריקאי BuzzFeed שחלק אותם עם ה־ ICIJ, ארגון העיתונאים החוקרים הבינלאומי. בניתוח וחקירת המסמכים השתתפו כ-400 עיתונאים מ-108 כלי תקשורת בכל רחבי העולם. הח"מ ושומרים, המרכז לתקשורת ודמוקרטיה, הם השותפים הישראליים של ICIJ (עוד על הדלפת הענק ר' ידיעה נפרדת).

צילום: ICIJ

חשוב לציין כי אין בעצם הגשת דוח SAR בכדי להצביע על כך שבוצעה פעולה לא חוקית. התנועות המוזכרות יכולות בהחלט להיות חלק מפעילות עסקית לגיטימית ונורמטיבית לחלוטין, שרק במקרה התנהלה בדפוס שנראה לבנק חשוד.

הדיווח של JP Morgan מתייחס לשורה של העברות כספים שבוצעו בין 2014 ל-2016 בסכום של 769,662,239 דולר בתשעה חשבונות של חמש חברות. מורשי החתימה ברוב החשבונות הם אותם האנשים וכך למשל אדם אחד החזיק (יחד עם נוספים) בזכויות החתימה בשישה מהחשבונות, שניים אחרים החזיקו בזכויות החתימה בארבעה מהחשבונות וכך הלאה.

בתו של לבייב, חגית סופייב־לבייב היא מורשית החתימה בשלושה מהחשבונות האמורים שהיקף זרימת הכספים בהם היה עצום. הדיווח הבנקאי מפרט, למשל, תנועות כספיות מאחד החשבונות העסקיים של חברת Elefant, בהיקף של כשבעים מיליון דולר בין מרץ 2014 ליוני 2016. מחשבון אחד של Taly Diamonds, לדוגמא, מפורטות תנועות של יותר מ-18 מיליון דולר תוך כשנה וחצי, בין יוני 2014 לנובמבר 2015.

מורשי החתימה ברוב החשבונות הם אותם האנשים. כך למשל אדם אחד החזיק (יחד עם נוספים) בזכויות החתימה בשישה מהחשבונות, שניים אחרים החזיקו בזכויות החתימה בארבעה מהחשבונות וכך הלאה. בתו של לבייב, חגית סופייב־לבייב היא מורשית החתימה בשלושה מהחשבונות האמורים

הבנק לא בחל במילים כדי לתאר את החשדות שעמדו בבסיס הגשת הדוח וטען כי חלק מההעברות לכאורה אינן אופייניות לעסקי יהלומים ולדפוס פעילות הלקוחות. בנוסף נטען בדוח כי נעשתה פעילות חשודה לכאורה בהקשר למוטבי החשבונות, מורשי החתימה ובעליהם. חלק מהעסקאות, טוען הבנק, היו לכאורה העברות כספים סיבוביות, בצורה שמעוררת חשד לריבוד כספים, מונח המתאר ניסיון לטשטש את מקורו של ההון. קרוב לשישים מיליון דולר מהעברות, נטען בדו"ח, נרשמו כקשורים ל"הלוואה" בהקשר ל"בית", אך הדו"ח אינו מפרט במה הדברים אמורים.

השותפים גלגלו מאות מיליוני דולרים. מכרה יהלומים ברוסיה (צילום: אתר האינטרנט של ALLROSA)

לבייב עמד לאורך העשור האחרון במרכז תשומת הלב הציבורית. הוא איבד את אחזקותיו באפריקה ישראל לאחר הסדר חוב, בנו נעצר בחשד להברחת יהלומים ואחת מעובדות חברה שבשליטתו התאבדה לאחר חקירתה. הדוח של JP Morgan לא נוגע בכל אלה אבל חלק מהחברות המוזכרות בו זכו לחשיפה תקשורתית נרחבת בשל מאבקים משפטיים בין בעלי השליטה שלהן.

הבנק לא בחל במילים כדי לתאר את החשדות שעמדו בבסיס הגשת הדוח וטען כי חלק מההעברות לכאורה אינן אופייניות לעסקי יהלומים ולדפוס פעילות הלקוחות. בנוסף נטען בדוח כי נעשתה פעילות חשודה לכאורה בהקשר למוטבי החשבונות, מורשי החתימה ובעליהם. חלק מהעסקאות, טוען הבנק, היו לכאורה העברות כספים סיבוביות

ב-2012 פירק לבייב שותפות עסקית שהקים עשור לפני כן עם חברת ג'וליוס קליין גרופ. המהלך הוביל לשנים של התגוששויות משפטיות בארצות הברית, שלוו בפרסומים שליליים שהוטחו בכל המעורבים בתיק. שנה לאחר פירוק השותפות הגיש לבייב תביעה בניו יורק כנגד שותפיו לשעבר בטענה כי קליין גרופ מידרה אותו והותירה אותו באפילה בנוגע לעסקיו שלו עצמו. בתביעה נטען כי מאז ספטמבר 2012 לא הועברו לו רווחים מהחברה המשותפת, KLG Jewelry. לבייב ביקש מבית המשפט כי ימנע משותפיו לשעבר למכור יהלומים נדירים שברשותם. הסכסוך בין הצדדים התפתח לכדי בוררות ובמרץ 2017 פסק שופט בית המשפט הפדרלי בניו יורק 209 מיליון דולר לטובת לבייב.

במקרה אחר בתו של לבייב, חגית סופייב־לבייב, נתבעה על ידי שותפיה לשעבר ב- Taly Diamonds Llc, בטענה כי היא השתלטה על פירוק החברה וערכה "מכירת חיסול" של מלאי היהלומים שבה.

למרות המאבקים המשפטיים והדם הרע בין השותפים, ובמקביל אליהם, הדוח של JP Morgan מפרט העברות כספים בין חברות בשליטתם של התובעים והנתבעים. כך למשל, KLG (שהייתה כאמור בבעלות משותפת) העבירה 3,049,100 דולר לחברת יוליוס קליין ב-6 לנובמבר 2014, ועוד יותר משני מיליון דולר כשבוע אחר כך.

עורך דינו של לבייב: "קבוצת החברות של לבייב פעלה ללא רבב. הרשויות בארצות הברית, או בכל מקום אחר בעולם, לא האשימו את החברות בדבר. אני קוראים לכם לנהוג באחריות ולא להשתמש במסמכים לא מאומתים כדי להגיע למסקנות לא צודקות"

הדוח ממזכיר גם העברות כספים לחברת LLD שעלתה בשנת 2018 לכותרות בעקבות חקירת משטרה אודותיה. על פי החשד, החברה הפעילה רשת של בלדרים שהבריחה עבורה יהלומים מרוסיה לישראל, ומישראל לרוסיה, בהיקף של כ-300 מיליון שקל. בין החשודים בפרשה היו בנו של לבייב, זבולון, ומנכ"ל החברה, ראובן שמואלוב. אחת הנחקרות בפרשה, עובדת החברה מזל הדדי, נפלה אל מותה לאחר חקירתה. בכתבות תקשורתיות צצו לא מעט סימני שאלה סביב נסיבות מותה של הדדי בשל מיקומו של החלון הקטן שממנו נפלה אל מותה וכן בשל סימנים נוספים. לאחר חקירת משטרה הודיעה הפרקליטות כי אין חשד לפלילים בהקשר לנפילתה. הדוח של JP Morgan מפרט העברות כספים רבות אל LLD.

עורך הדין צ'ארלס מייקל מסר בשם קבוצת החברות של לבייב כי לחברות אין כל מידע על קיומו או הכנתו של "דוח פעילות חשודה". לדבריו, העברות הכספים האמורות קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות של לבייב, ושלא היתה לו עליהם שליטה או ניהול. בנוסף, מסר מייקל, הפעולות התרחשו משנת 2014 ואילך, תקופה שבה החברות של לבייב יצאו מהשותפויות או הודיעו שבכוונתן לצאת מהשותפויות. "קבוצת החברות של לבייב פעלה ללא רבב. הרשויות בארצות הברית, או בכל מקום אחר בעולם, לא האשימו את החברות בדבר. אני קוראים לכם לנהוג באחריות ולא להשתמש במסמכים לא מאומתים כדי להגיע למסקנות לא צודקות".

חברת קליין גרופ מסרה בתגובה לכתבה כי היא מחוייבת לחקיקה הבינלאומית הנוגעת לסחר ביהלומים, הלבנת הון ועוד, וכן לכללים המחמירים ביותר שנקבעו בתוך התעשייה עצמה בין היתר על ידי תאגיד הענק דה-בירס ועל ידי ארגון RJC.

Taly Diamonds ו-Elefant Diamonds לא הגיבו לכתבה.