בדיון שהתקיים השבוע נאמר כי הייתה כוונה להעסיק את הירש כעובד מדינה במשרת ה-"ממונה שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה", אך התברר שלא ניתן לעשות זאת בשל כתב האישום שעומד ותלוי נגדו. לפיכך, הוחלט לרכוש ממנו ״שירותי ייעוץ״ כקבלן חיצוני. חשיפת שומרים

גל הירש. צילום: רויטרס

חשיפה: גל הירש יקבל חצי מיליון שקל לשנה כיועץ חיצוני למשרד ראש הממשלה, פלוס 50 אלף שקל הוצאות

בדיון שהתקיים השבוע נאמר כי הייתה כוונה להעסיק את הירש כעובד מדינה במשרת ה-"ממונה שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה", אך התברר שלא ניתן לעשות זאת בשל כתב האישום שעומד ותלוי נגדו. לפיכך, הוחלט לרכוש ממנו ״שירותי ייעוץ״ כקבלן חיצוני. חשיפת שומרים

גל הירש. צילום: רויטרס
גל הירש. צילום: רויטרס

בדיון שהתקיים השבוע נאמר כי הייתה כוונה להעסיק את הירש כעובד מדינה במשרת ה-"ממונה שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה", אך התברר שלא ניתן לעשות זאת בשל כתב האישום שעומד ותלוי נגדו. לפיכך, הוחלט לרכוש ממנו ״שירותי ייעוץ״ כקבלן חיצוני. חשיפת שומרים

בדיון שהתקיים השבוע נאמר כי הייתה כוונה להעסיק את הירש כעובד מדינה במשרת ה-"ממונה שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה", אך התברר שלא ניתן לעשות זאת בשל כתב האישום שעומד ותלוי נגדו. לפיכך, הוחלט לרכוש ממנו ״שירותי ייעוץ״ כקבלן חיצוני. חשיפת שומרים

גל הירש. צילום: רויטרס

אורי בלאו

יחד עם

8.2.2024

תקציר הכתבה

גל הירש, הממונה על השבויים והנעדרים, יקבל כחצי מיליון שקל לשנה, עם אופציה להארכת תפקידו בשנה נוספת. בנוסף, אושרו להירש הוצאות בהיקף של כחמישים אלף שקל בשנה. הירש יקבל את התשלום דרך חברה בבעלותו, די ג'י אג'יליטי קונספט בע"מ. 

בדיון שהתקיים השבוע בעניין, ושבמהלכו אושר התשלום להירש, נאמר כי בתחילה הייתה כוונה להעסיק את הירש כעובד מדינה במשרה חדשה של "ממונה שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה", אך הסתבר שלא ניתן לעשות כן בשל כתב האישום שעומד ותלוי נגדו. לפיכך, הוחלט לרכוש שירותי ייעוץ מהירש כקבלן חיצוני. 

בדיון נאמר עוד כי "לאחר שיחות ודיונים רבים בנושא בין מנכ"ל המשרד (משרד ראש הממשלה א״ב), נציב שירות המדינה, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה והלשכה המשפטית במשרד רה"מ הוחלט להמשיך במתווה של הסדרת התקשרות עם מר הירש כיועץ למשרד ולמינהלת בתחומי עיסוקה, תוך החלת מגבלות ברורות לרבות זאת שלא יוכל להציג עצמו כממונה על התחום או לייצג את המדינה. 

כמו כן, הובהר למר הירש מראש, וכך גם יוגדר בהסכם ההתקשרות עימו, כי הוא אינו קובע מדיניות, אלא מייעץ לקובעי המדיניות, וכי הוא לא רשאי לנהל עובדי מדינה, ובכלל כך לתת להם הוראות".

תגובתו של הירש תתווסף כשתתקבל.