קופות חולבות: הסכום העצום שגבתה מכבי מהמבוטחים שלה נחשף

מכבי הכניסה כ-100 מיליון שקל מאז 2019 מגביית תשלום על המידע הרפואי של מבוטחיה, כמו תוצאות בדיקות מהעבר. כללית שנייה עם כ-10 מיליון שקל, לאומית גבתה שני מיליון שקל בתקופה זו, ורק מאוחדת בולטת לטובה ופשוט מספקת למבוטחים שלה את המידע הרפואי שלהם בלי לחלוב מהם עוד מאות שקלים על הדרך. מעקב שומרים והתנועה לחופש המידע

צילום: שאטרסטוק

מכבי הכניסה כ-100 מיליון שקל מאז 2019 מגביית תשלום על המידע הרפואי של מבוטחיה, כמו תוצאות בדיקות מהעבר. כללית שנייה עם כ-10 מיליון שקל, לאומית גבתה שני מיליון שקל בתקופה זו, ורק מאוחדת בולטת לטובה ופשוט מספקת למבוטחים שלה את המידע הרפואי שלהם בלי לחלוב מהם עוד מאות שקלים על הדרך. מעקב שומרים והתנועה לחופש המידע

צילום: שאטרסטוק
צילום: שאטרסטוק

מכבי הכניסה כ-100 מיליון שקל מאז 2019 מגביית תשלום על המידע הרפואי של מבוטחיה, כמו תוצאות בדיקות מהעבר. כללית שנייה עם כ-10 מיליון שקל, לאומית גבתה שני מיליון שקל בתקופה זו, ורק מאוחדת בולטת לטובה ופשוט מספקת למבוטחים שלה את המידע הרפואי שלהם בלי לחלוב מהם עוד מאות שקלים על הדרך. מעקב שומרים והתנועה לחופש המידע

צילום: שאטרסטוק

צילום: שאטרסטוק

חן שליטא

יחד עם

7.11.2022

תקציר הכתבה

במאי האחרון, במסגרת סדרת הכתבות "תיקים באפלה" של שומרים ושל ynet, שחשפה בין היתר, כיצד קופות החולים סוחרות במידע הרפואי האישי ביותר של המבוטחים שלהן וזאת ללא ידיעתם, חשפנו גם את הנתון לפיו קופות החולים גובות תשלום ממובטחים שמבקשים מידע רפואי מן העבר. נאמר ואתם זקוקים להעתק של בדיקות שעשיתם לפני כמה שנים, או אולי להמלצות של הרופא המומחה עמו התייעצתם - המידע הוא שלכם ותיאורטית גם בבעלותכם, אבל תצטרכו לשלם לקופה על מנת לקבל אותו, בין עשרה ללמעלה ממאה שקלים, תלוי ממתי המסמך. 

כשפנינו אז אל הקופות הן סירבו לחשוף כמה בקשות מגיעות אליהן וכמה הן מרוויחות מגביית המידע מהמבוטחים שלהן, ועל כן הגשנו בקשות חופש מידע באמצעות התנועה לחופש המידע, לכל ארבע הקופות. הבטחנו שנעקוב ונעדכן כשיגיעו התשובות. 

ובכן, הן הגיעו. קופת החולים שמשאירה אבק לכל קופות החולים האחרות בהכנסות שלה מגביית תשלום על מידע מהלקוחות של עצמה היא מכבי שירותי בריאות. מאז 2019 הכניסה מכבי לקופתה כ-100 מיליון שקל מבקשות מידע, כמו תוצאות בדיקת דם או סיכום ביקור, שלא הופיעו באפליקציה או באתר שלה. הסיבה לכך, כנראה, היא שהמידע באתר מכבי מגיע רק עד 2018, ומי שנזקק למידע מוקדם יותר או מתקשה טכנולוגית לשלוף את המידע באתר נדרש לשלם. בקופת חולים מאוחדת, להבדיל, המידע הנגיש באתר ללא כל בקשה מיוחדת מגיע עד 2005, בכללית עד 2007 ובלאומית עד 2012.  

מאוחדת בולטת לטובה

סעיף 18 בחוק זכויות החולה קובע שלמטופל יש זכות לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלו. זה יכול להיות לצורך לימוד מצבו הרפואי, גיבוי של המידע בקלסר בבית, פניה עם המסמכים לקבלת חוות דעת שניה או הגשת תביעה משפטית. אין צורך לנמק את הסיבה. אלא שחלק מהקופות רואות כאמור בתשלום המבוטחים עבור המידע הזה, והזדמנות להכנסה נאה. בבקשה שהגשנו נתבקשה כל קופה לפרט את הסכום שגבתה עבור רשומות רפואיות מ-2019 ועד היום, ואת את מספר הבקשות לקבלת רשומה שהוגשו בכל אחת מהשנים הללו. 

התעריף עבור רשומה נקבע ב"תקנות זכויות החולה (תשלום מירבי, בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה), נכון לעכשיו זכאי מבוטח לקבל רשומה רפואית ממוחשבת בעניינו בעלות של 10 שקלים, אם היא מתייחסת לחמש השנים האחרונות טרם הגשת הבקשה. כשחברות הביטוח משלמות תעריף גבוה יותר. רשומה שמתייחסת למידע שלא נכלל בחמש השנים האחרונות 51 שקלים. ורשומה מלפני 2011 כבר תגבה לפי תמחור פנימי של כל קופה. 

מכבי ייאמר לזכותה, השיבה במהירות לבקשה שהגשנו במאי, וליתר הקופות זה לקח כמה חודשים. הגדילה לעשות כללית שביקשה תשלום בסך 434 שקל עבור חיפוש המידע, בנימוק שהוא גוזל ממנה 21 שעות עבודה. 

הכנסות כללית מהמחוזות בקהילה עמדו מאז 2019 ועד המחצית הראשונה של 2022 על כ-2.1 מיליון שקל, בתי החולים של כללית גבו באותן שנים כ-7 מיליון שקלים. ניתן להעריך שבנובמבר 2022 הסכום הכולל שהכניסה הכללית מרשומות רפואיות הגיע לכ-10 מיליון שקל.

בשתי קופות החולים הקטנות מצטיירת תמונה מפתיעה. לאומית מגיעה לסך הכנסות של כשני מיליון שקל מאז 2019, קרוב לזה של שירותי כללית בקהילה. אפשר להסביר את זה באפשרות שהכללית נותנת להוציא מידע עד 2007 ואילו לאומית רק עד 2012, ועדיין לכללית יש הרבה יותר מבוטחים ומן הסתם גם הרבה יותר דרישות. 

קופת חולים מאוחדת לעומת האחרות גבתה רק 2,300 שקל עבור רשומות רפואיות ב-3.5 שנים. סכום כה פעוט ופער כה בלתי סביר אל מול הקופות האחרות, שמעלה את השאלה האם מדובר בגישה נדיבה של הקופה, שגם מנגישה את המידע באתר לתקופה הארוכה ביותר, או שמא יש סיבה אחרת.

הנתונים המלאים בטבלאות