השקיפות תמשיך לחכות: 4 חודשים לכהונת הממשלה, אף הסדר ניגוד עניינים לא פורסם

על השרים וסגני השרים למלא תוך 30 יום ממינויים שאלון ראשוני, שבהסתמך עליו מנוסח הסדר ניגוד העניינים. נכון לעכשיו, רק 18 מתוך 39 עשו זאת, כאשר על פי משרד המשפטים רק הסדר אחד הושלם, אך גם הוא טרם פורסם. באותו פרק זמן בתקופת הממשלה הקודמת פורסמו ההסדרים המלאים של תשעה שרים. מעקב שומרים

רה"מ נתניהו וראש הסגל צחי ברוורמן. צילום: רויטרס

על השרים וסגני השרים למלא תוך 30 יום ממינויים שאלון ראשוני, שבהסתמך עליו מנוסח הסדר ניגוד העניינים. נכון לעכשיו, רק 18 מתוך 39 עשו זאת, כאשר על פי משרד המשפטים רק הסדר אחד הושלם, אך גם הוא טרם פורסם. באותו פרק זמן בתקופת הממשלה הקודמת פורסמו ההסדרים המלאים של תשעה שרים. מעקב שומרים

רה"מ נתניהו וראש הסגל צחי ברוורמן. צילום: רויטרס
רה"מ נתניהו וראש הסגל צחי ברוורמן. צילום: רויטרס

על השרים וסגני השרים למלא תוך 30 יום ממינויים שאלון ראשוני, שבהסתמך עליו מנוסח הסדר ניגוד העניינים. נכון לעכשיו, רק 18 מתוך 39 עשו זאת, כאשר על פי משרד המשפטים רק הסדר אחד הושלם, אך גם הוא טרם פורסם. באותו פרק זמן בתקופת הממשלה הקודמת פורסמו ההסדרים המלאים של תשעה שרים. מעקב שומרים

רה"מ נתניהו וראש הסגל צחי ברוורמן. צילום: רויטרס

רה"מ נתניהו וראש הסגל צחי ברוורמן. צילום: רויטרס

אורי בלאו

יחד עם

8.5.2023

תקציר הכתבה

ארבעה חודשים לאחר כינון הממשלה ורק 18 מתוך 34 שרי הממשלה וחמישה סגני שרים נמצאים בתהליכים לפרסום ניגוד העניינים שלהם, והגישו עד כה למשרד המשפטים את השאלון הראשוני שעומד בבסיס הסדר ניגוד העניינים עליו הם נדרשים לחתום. על פי הנוהל, שהוא כאמור רק השלב הראשון בהליך הסדר ניגוד העניינים - תוך 30 יום ממינוים. להשוואה, באותו פרק זמן שעבר מיום הקמתה של הממשלה הקודמת, פורסמו הסדרי ניגוד העניינים הסופיים של תשעה שרים. 

בפברואר השנה חשף שומרים כי שר הכלכלה ניר ברקת, שמחזיק בנאמנות עיוורת באמצעות אחיו אלי ברקת אחזקות בשווי מאות מיליוני דולרים, הוא אחד השרים שלא הגיש בזמנו את השאלון והוא כאמור לא היחיד. הוא גם כמובן לא השר היחידי בממשלה שהוא בעל אמצעים ואינטרסים כלכליים. הונו של שר התיירות חיים כץ, לדוגמה, הוערך בשנת 2019 ב-28 מיליון שקל. רובו, כך פורסם, נובע מאחזקות נדל"ן וכן מתיק ההשקעות ומאחזקת מניות בהיקף גדול בתאגיד הגז ישראמקו. גם שרים נוספים הם בעלי נכסים בהיקף לא מבוטל. כך למשל שר השיכון, יצחק גולדקנופף שמחזיק במספר נכסי נדל"ן. 

את המעקב הראשון בנושא פרסמנו לפני כחודשיים

ממשלת ישראל ה-37 בבית הנשיא לאחר כינונה. צילום: רויטרס
בפברואר השנה חשף שומרים כי שר הכלכלה ניר ברקת, שמחזיק בנאמנות עיוורת באמצעות אחיו אלי ברקת אחזקות בשווי מאות מיליוני דולרים, הוא אחד השרים שלא הגיש בזמנו את השאלון והוא כאמור לא היחיד

הכללים נועדו להגביל עניין אישי ומשפחתי

הסדרי ניגוד עניינים לא עוסקים רק בנכסים ובעסקים, אלא גם בקשרים חברתיים ומשפחתיים העלולים להוות ניגוד עניינים, וכאלו צפוי שיהיו לרבים מהשרים והשרות. כך למשל, שרת החינוך הקודמת, יפעת שאשא-ביטון, הצהירה כי גיסתה וחברה קרובה שלה מלמדות בבתי ספר שונים, ונאסר עליה לעסוק בעניינים ישירים הקשורים למוסדות אלו. על שר המשפטים לשעבר, גדעון סער, נאסר לעסוק בעניינים הנוגעים לתאגיד השידור הציבורי בשל תפקידה של אשתו, גאולה אבן-סער ויאיר לפיד, שר החוץ ובהמשך ראש הממשלה, התחייב שלא לעסוק בחברת Active Fence שבה הועסק בנו. 

כללי וועדת אשר, המסדירים את הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, קובעים, כי "מחובתו של השר לנהל את ענייניו כך שלא יווצר ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כשר לבין ענייניו האישיים". שר אמור להקדיש את כל זמנו ומרצו לתפקידו, ולא לעסוק בכל עסק אחר או להחזיק כל משרה אחרת. בכל מקרה שיש לשר עניין אישי בפעולה או בהחלטה שעשויה להשפיע על טובת הנאה או זכות, אסור לו להשתתף בכל דרך שהיא בפעולה או בקבלת ההחלטה. הכללים מגבילים גם בני משפחה של שר הסמוכים על שולחנו. 

עריכת הסדר ניגוד עניינים היא תהליך ארוך למדי, שכרוך במעין פינג-פונג בין השר ובין הייעוץ המשפטי לממשלה. על פי "נוהל טיפול במניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים", של היועץ המשפטי לממשלה, עם מינויו לתפקיד, צריך השר למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. השר נדרש להצהיר כי מילא את השאלון בצורה שלמה ומדויקת ומסר את כל המידע הנדרש, לרבות מידע המשתקף גם בהצהרת הון למבקר המדינה, וכי מלבד העניינים שעליהם דיווח לא ידוע לו על עניינים אישיים אחרים שמעוררים חשש לניגוד עניינים. על פי הנוהל השר צריך להעביר את הנוהל ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי "וככל הניתן עד 30 יום ממועד כניסתו של השר לתפקיד". 

על פי הכללים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אמור לבחון את השאלון, וכן כל מידע נוסף שהועבר ממבקר המדינה. "ככל שיתברר כי עניין אישי של השר נוגע לפעילות המיניסטריאלית שלו או לפעילות משרדו, יערוך המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (…) טיוטת חוות דעת, בה יפורטו הסמכויות והתפקידים שיש לשר בנוגע לאותו עניין, ובמידת הצורך ייקבעו הצעדים שלדעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (…) יש לנקוט". 

אותה טיוטה מועברת להתייחסות השר, באמצעות היועץ המשפטי של המשרד. שר רשאי להגיש הסתייגויות והייעוץ המשפטי ייתקן אותה במידת הצורך, אך עד להשלמת עריכת חוות הדעת הטיוטה מהווה הנחיה משפטית מחייבת. על פי הנוהל, "ככל שיוותרו מחלוקות בקשר לחוות הדעת למול השר, היועץ המשפטי לממשלה יכריע בהן וינחה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי- מינהלי) באשר לנוסח הסופי". 

לאחר העברת הנוסח הסופי של חוות הדעת, יפנה היועץ המשפטי של המשרד אל השר "על מנת שיוכל לבחון האם יש צורך להשחיר בחוות הדעת מידע שאין מקום לפרסמו". רק לאחר מכן יפורסם הסדר ניגוד העניינים באתר משרד המשפטים

רה"מ נתניהו עם שר המשפטים לוין והשר הנוסף במשרד אמסלם. צילום: רויטרס

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "מאז הקמת הממשלה הנוכחית, הועברו 18 שאלונים על ידי שרים וסגני שרים. מתוכם, הסדר אחד הושלם ונחתם ועתיד להתפרסם בקרוב, ועוד שלושה הסדרים הועברו כטיוטות לשרים וסגני השרים. שאר חוות הדעת מצוינות בשלבים שונים של גיבוש".