תחקיר בינלאומי בהשתתפות שומרים חושף שורה של מקרים בהם השתמש חיזבאללה בקונסולים לשם כבוד בזרוע הפיננסית שלו. את התחקיר Shadow Diplomates יזמו גוף התחקירים האמריקאי פרופובליקה וארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ, והשתתפו בו 45 כלי תקשורת מכל העולם. שומרים הוא השותף הישראלי

איורים: ICIJ

דיפלומטיית הצללים: תקציר הפרויקט

תחקיר בינלאומי בהשתתפות שומרים חושף שורה של מקרים בהם השתמש חיזבאללה בקונסולים לשם כבוד בזרוע הפיננסית שלו. את התחקיר Shadow Diplomates יזמו גוף התחקירים האמריקאי פרופובליקה וארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ, והשתתפו בו 45 כלי תקשורת מכל העולם. שומרים הוא השותף הישראלי

איורים: ICIJ
איורים: ICIJ

תחקיר בינלאומי בהשתתפות שומרים חושף שורה של מקרים בהם השתמש חיזבאללה בקונסולים לשם כבוד בזרוע הפיננסית שלו. את התחקיר Shadow Diplomates יזמו גוף התחקירים האמריקאי פרופובליקה וארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ, והשתתפו בו 45 כלי תקשורת מכל העולם. שומרים הוא השותף הישראלי

איורים: ICIJ

איורים: ICIJ

אורי בלאו

יחד עם

דניאל דולב, ICIJ ו-ProPublica

14.11.2022

תקציר הכתבה