מה באמת קורה בערים המעורבות? הנתונים מאחורי המהומות

על המהומות בערים המעורבות יש לכל אחת ואחד דעה שנגזרת גם משיוכם הלאומי, דתי ופוליטי. אבל לנתונים אין דעות - הם נתונים. על פי המשטרה הפשיעה בירידה בשנים האחרונות: האומנם כך? או שאולי הסיבה היא שאזרחים פשוט לא מרגישים ביטחון לערב את המשטרה ולדווח? ניתוחי המידע של שומרים

על המהומות בערים המעורבות יש לכל אחת ואחד דעה שנגזרת גם משיוכם הלאומי, דתי ופוליטי. אבל לנתונים אין דעות - הם נתונים. על פי המשטרה הפשיעה בירידה בשנים האחרונות: האומנם כך? או שאולי הסיבה היא שאזרחים פשוט לא מרגישים ביטחון לערב את המשטרה ולדווח? ניתוחי המידע של שומרים

על המהומות בערים המעורבות יש לכל אחת ואחד דעה שנגזרת גם משיוכם הלאומי, דתי ופוליטי. אבל לנתונים אין דעות - הם נתונים. על פי המשטרה הפשיעה בירידה בשנים האחרונות: האומנם כך? או שאולי הסיבה היא שאזרחים פשוט לא מרגישים ביטחון לערב את המשטרה ולדווח? ניתוחי המידע של שומרים

מיקי לוי

יחד עם

דוב מורל

25.5.2021

תקציר הכתבה