בעקבות פניות שומרים: בתי המשפט יקיימו את החוק

זה נשמע מוזר, אבל לא נפלה טעות בכותרת. בתי המשפט אינם מקפידים על החוק הקובע כי אם לשופט לוקח יותר מ-30 יום לכתוב הכרעת דין בתיק פלילי, עליו לקבל על כך אישור מיוחד. בפועל, הסחבת בבתי המשפט צמחה להיקפים עצומים. כעת, בעקבות פניות שומרים בשנה האחרונה, הנהלת בתי המשפט תפרסם נוהל עבודה חדש: "מאז הפניה הקודמת בנדון נעשתה עבודת מטה אינטנסיבית בנושא", נמסר

אולם בבית המשפט העליון. צילום אילוסטרציה: רויטרס

זה נשמע מוזר, אבל לא נפלה טעות בכותרת. בתי המשפט אינם מקפידים על החוק הקובע כי אם לשופט לוקח יותר מ-30 יום לכתוב הכרעת דין בתיק פלילי, עליו לקבל על כך אישור מיוחד. בפועל, הסחבת בבתי המשפט צמחה להיקפים עצומים. כעת, בעקבות פניות שומרים בשנה האחרונה, הנהלת בתי המשפט תפרסם נוהל עבודה חדש: "מאז הפניה הקודמת בנדון נעשתה עבודת מטה אינטנסיבית בנושא", נמסר

אולם בבית המשפט העליון. צילום אילוסטרציה: רויטרס
אולם בבית המשפט העליון. צילום אילוסטרציה: רויטרס

זה נשמע מוזר, אבל לא נפלה טעות בכותרת. בתי המשפט אינם מקפידים על החוק הקובע כי אם לשופט לוקח יותר מ-30 יום לכתוב הכרעת דין בתיק פלילי, עליו לקבל על כך אישור מיוחד. בפועל, הסחבת בבתי המשפט צמחה להיקפים עצומים. כעת, בעקבות פניות שומרים בשנה האחרונה, הנהלת בתי המשפט תפרסם נוהל עבודה חדש: "מאז הפניה הקודמת בנדון נעשתה עבודת מטה אינטנסיבית בנושא", נמסר

אולם בבית המשפט העליון. צילום אילוסטרציה: רויטרס

אולם בבית המשפט העליון. צילום אילוסטרציה: רויטרס

דניאל דולב

יחד עם

2.5.2022

תקציר הכתבה

ה

נהלת בתי המשפט צפויה לפרסם בקרוב נוהל לכלל בתי המשפט, לפיו השופטים ידווחו לבית המשפט העליון בכל פעם שהם נדרשים ליותר מ-30 ימים לכתיבת הכרעת דין בתיק פלילי. מדובר במנגנון שקבוע בחוק, אולם רק בעקבות פניות חוזרות ונשנות של שומרים, תחילה במסגרת הכתבה "משפט בלי סוף: מדוע צריך לחכות שנים לפסק-דין", שפורסמה באוגוסט שעבר, בתי המשפט יתחילו ליישמו.

הנהלת בתי המשפט השיבה בזמנו כי בעקבות הפנייה, "נתקבלה החלטה לרענן את הצורך על הדיווח לנשיאת בית המשפט העליון על ההארכות הניתנות בכתיבת פסקי דין". באחרונה פנה שומרים פעם נוספת בנושא, וביקש לקבל לידיו את כל האישורים להארכות שניתנו בשנה האחרונה. הנהלת בתי המשפט השיבה כי בקרוב צפוי להתפרסם נוהל שיסדיר את הנושא, ורק אז תחל העבודה לפי החוק בפועל.

"מאז הפניה הקודמת בנדון נעשתה עבודת מטה אינטנסיבית בנושא", נמסר מהנהלת בתי המשפט. "במסגרת זו עלו שורה של קשיים משפטיים ואי בהירויות משפטיות שזכו להבהרה ולסיכום בעת האחרונה. בהמשך לכך, נקבעה בתיאום עם כל נשיאי בתי המשפט ובתי הדין בארץ מתכונת דיווח אחודה וסדורה של הנושא והיא צפויה לצאת כהוראת עבודה של מנהל בתי-המשפט לכל הגורמים הרלוונטיים בימים הקרובים. בהמשך לכך גם יבוא תיעוד מלא ומסודר של המידע מושא הפניה במבט צופה פני עתיד".

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות. צילום: רויטרס
"נקבעה בתיאום עם כל נשיאי בתי המשפט ובתי הדין בארץ מתכונת דיווח אחודה וסדורה של הנושא והיא צפויה לצאת כהוראת עבודה של מנהל בתי-המשפט לכל הגורמים הרלוונטיים בימים הקרובים. בהמשך לכך גם יבוא תיעוד מלא ומסודר של המידע מושא הפניה במבט צופה פני עתיד", נמסר מהנהלת בתי המשפט

148 שעות בממוצע לתיק פשע חמור

התארכות וסרבול ההליכים המשפטיים היא אחת הבעיות החמורות במערכת המשפט בישראל. בעוד בתחום האזרחי הושקה בשנים האחרונות רפורמה מקיפה שנועדה לייעל את ההליכים, בתחום הפלילי הבעיה רק הולכת ומעמיקה.

דוח שפרסמה הנהלת בתי המשפט ב-2020 מעלה כי הליך פלילי בבית משפט מחוזי נמשך בממוצע כשמונה חודשים, ובבית משפט השלום כעשרה חודשים. אלה שנתונים אלו כוללים גם תיקים שנסגרו בהסדר טיעון, לפעמים ממש עם הגשת כתב האישום, ואלה הם רוב התיקים. בתיקים בהם נשמעות ראיות ומתקיימים דיונים הוכחות, פרקי הזמן ארוכים בהרבה.

המחקר בחן כמה "זמן שיפוטי" מושקע בכל תיק, כלומר הזמן שמשקיעים השופטים לא רק בדיונים עצמם, אלא גם בהכנה אליהם ובכתיבת החלטות ופסקי דין. המחקר מצא הכבדה משמעותית במהלך העשור האחרון. נמצא כי התיקים התובעניים ביותר הם תיקי פשע חמור, שנדונים בפני הרכב של שלושה שופטים מחוזיים. תיקים אלו לוקחים בממוצע כ-148 שעות, עלייה משמעותית לעומת 85 שעות במחקר שנערך ב-2013.

הזמן השיפוטי הממוצע של תיק פלילי רגיל בבית המשפט המחוזי, שיכול להידון בפני שופט אחד, גדל בתוך שמונה שנים פי שלושה – מ-11 שעות לכל תיק ל-33 שעות.

בשנת 2002 קבעה הכנסת כי אם לשופט לוקח יותר מ-30 ימים לכתוב הכרעת דין, עליו לבקש אישור מנשיא או מסגן נשיא של בית המשפט, "מטעמים מיוחדים שיירשמו". על כל הארכה כזו צריך סגן נשיא בית המשפט לדווח לנשיא בית המשפט העליון. בשנה שעברה ביקש כאמור שומרים, על פי חוק חופש המידע, לקבל לידיו את כל האישורים שניתנו בשנים האחרונות, ואז התברר כי בבתי המשפט לא עומדים בהליך שדורש החוק.

נמשיך לעקוב.