אפשר כבר לדבר על חינוך ולא רק על שכר המורים וימי החופשה?

תעודות אמנם מחלקים בסיום השנה, ולא בשבוע הראשון ללימודים, אבל הדעיכה של מערכת החינוך בישראל לא התחילה הבוקר. הנה כמה נתונים: ישראל היא המדינה עם החינוך הכי פחות שוויוני מבין מדינות ה-OECD. ישראל גם הרחק מאחור בכל הקשור להשכלה מקצועית, ואף שבהשכלה אקדמית אנחנו במקום לא רע, יש גם סייג. ניתוח #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

תעודות אמנם מחלקים בסיום השנה, ולא בשבוע הראשון ללימודים, אבל הדעיכה של מערכת החינוך בישראל לא התחילה הבוקר. הנה כמה נתונים: ישראל היא המדינה עם החינוך הכי פחות שוויוני מבין מדינות ה-OECD. ישראל גם הרחק מאחור בכל הקשור להשכלה מקצועית, ואף שבהשכלה אקדמית אנחנו במקום לא רע, יש גם סייג. ניתוח #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי
אינפוגרפיקה: נעם תמרי

תעודות אמנם מחלקים בסיום השנה, ולא בשבוע הראשון ללימודים, אבל הדעיכה של מערכת החינוך בישראל לא התחילה הבוקר. הנה כמה נתונים: ישראל היא המדינה עם החינוך הכי פחות שוויוני מבין מדינות ה-OECD. ישראל גם הרחק מאחור בכל הקשור להשכלה מקצועית, ואף שבהשכלה אקדמית אנחנו במקום לא רע, יש גם סייג. ניתוח #שומריםגלצ

אפשר כבר לדבר על חינוך ולא רק על שכר המורים וימי החופשה?

תעודות אמנם מחלקים בסיום השנה, ולא בשבוע הראשון ללימודים, אבל הדעיכה של מערכת החינוך בישראל לא התחילה הבוקר. הנה כמה נתונים: ישראל היא המדינה עם החינוך הכי פחות שוויוני מבין מדינות ה-OECD. ישראל גם הרחק מאחור בכל הקשור להשכלה מקצועית, ואף שבהשכלה אקדמית אנחנו במקום לא רע, יש גם סייג. ניתוח #שומריםגלצ

אינפוגרפיקה: נעם תמרי

מיקי לוי

יחד עם

1.9.2022

תקציר הכתבה