משרד הבריאות מאשר: כשלנו בריסון השימוש במשככי כאבים ממכרים

שומרים חושף כי משרד הבריאות הפיץ לקופות ולבתי החולים מסמך פנימי ובו כללים חדשים לפיקוח והגבלת השימוש באופיואידים. המסמך מאשר המשרד את הממצאים של סדרת תחקירי שומרים "מגפה במרשם רופא" בנושא ובכלל זאת את העלייה החדה במספר המשתמשים, במשך השימוש ובהיקף המינון. המשרד התגובה: "מדובר בטיוטה בלבד. החוזר יצא להערות והארות ואנו מניחים כי נלמד מהשטח ובמידת הצורך נחדד את ההנחיות"

שר הבריאות ניצן הורוביץ וצילום מהפגנה בארה"ב נגד השימוש באופיואידים. צילומים: עדינה ולדמן - דוברות הכנסת, רויטרס

שומרים חושף כי משרד הבריאות הפיץ לקופות ולבתי החולים מסמך פנימי ובו כללים חדשים לפיקוח והגבלת השימוש באופיואידים. המסמך מאשר המשרד את הממצאים של סדרת תחקירי שומרים "מגפה במרשם רופא" בנושא ובכלל זאת את העלייה החדה במספר המשתמשים, במשך השימוש ובהיקף המינון. המשרד התגובה: "מדובר בטיוטה בלבד. החוזר יצא להערות והארות ואנו מניחים כי נלמד מהשטח ובמידת הצורך נחדד את ההנחיות"

שר הבריאות ניצן הורוביץ וצילום מהפגנה בארה"ב נגד השימוש באופיואידים. צילומים: עדינה ולדמן - דוברות הכנסת, רויטרס
שר הבריאות ניצן הורוביץ וצילום מהפגנה בארה"ב נגד השימוש באופיואידים. צילומים: עדינה ולדמן - דוברות הכנסת, רויטרס

שומרים חושף כי משרד הבריאות הפיץ לקופות ולבתי החולים מסמך פנימי ובו כללים חדשים לפיקוח והגבלת השימוש באופיואידים. המסמך מאשר המשרד את הממצאים של סדרת תחקירי שומרים "מגפה במרשם רופא" בנושא ובכלל זאת את העלייה החדה במספר המשתמשים, במשך השימוש ובהיקף המינון. המשרד התגובה: "מדובר בטיוטה בלבד. החוזר יצא להערות והארות ואנו מניחים כי נלמד מהשטח ובמידת הצורך נחדד את ההנחיות"

שר הבריאות ניצן הורוביץ וצילום מהפגנה בארה"ב נגד השימוש באופיואידים. צילומים: עדינה ולדמן - דוברות הכנסת, רויטרס

שר הבריאות ניצן הורוביץ וצילום מהפגנה בארה"ב נגד השימוש באופיואידים. צילומים: עדינה ולדמן - דוברות הכנסת, רויטרס

דניאל דולב

יחד עם

25.4.2022

תקציר הכתבה

מ

שרד הבריאות מנסה להגביר את הפיקוח על רישום משככי כאבים אופיואידים, כך עולה ממסמך פנימי של חטיבת הרפואה במשרד שהגיע לידי שומרים. בטיוטת החוזר מודה למעשה המשרד, כי כשל עד כה בניסיונות לרסן את השימוש במשככי הכאבים הממכרים בישראל.

האופיואידים הם "קרובי משפחה" של ההרואין והמורפיום, אך חלקם חזקים וממכרים הרבה יותר. שיווק רשלני ופושע שלהם בארה"ב הוביל בשני העשורים האחרונים ליותר מ-600 אלף מתים ממנות יתר. כפי שנחשף בסדרת תחקירי שומרים, גם בישראל כשלה המדינה המדינה בפיקוח על התופעה ונרשמה עליה עקבית בשימוש במשככי הכאבים העוצמתיים. עד לאחרונה לא הצליח משרד הבריאות אפילו לקבל נתונים מדויקים על היקפה. כעת משרד הבריאות עצמו מאשר את הדברים .

"בעשור האחרון חל גידול מתמיד ומדאיג ברישום תכשירים אופיואידים", נכתב בטיוטת החוזר שהופצה השבוע לגורמי מקצוע, ועליה חתומה ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות. עוד נכתב כי "בדו"ח שפורסם על ידי ה-OECD ב-2019 בלטה מדינת ישראל לרעה ביחס לשאר מדינות הארגון, בהיקף ובגידול הרישום בתכשירים אופיואידים, שעלה בלמעלה מ-90%".

בנוסף נכתב בטיוטה כי "נצפה גידול בשיעור המשתמשים המשתמשים בתרופות מרשם אלו לפרקי זמן ממושכים (מעל 6 חודשים) ובשיעור המטופלים הצורכים מינונים יומיים גבוהים (...). הסיבות לגידול המתמיד ברישום אופיואידים מגוונות ולפחות בחלקן נובעות מפערי ידע ומודעות בקרב מטופלים ומהיעדר חלופות טיפול יעילות וזמינות לשיכוך כאב. פעולות מגוונות, שננקטו להתמודדות עם הבעיה, טרם צלחו".

לסדרת התחקירים "מגפה במרשם רופא". איור: מורן ברק
"בעשור האחרון חל גידול מתמיד ומדאיג ברישום תכשירים אופיואידיים", נכתב בטיוטת החוזר שהופצה השבוע לגורמי מקצוע, ועליה חתומה ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות. עוד נכתב כי "בדו"ח שפורסם על ידי ה-OECD ב-2019 בלטה מדינת ישראל לרעה ביחס לשאר מדינות הארגון, בהיקף ובגידול הרישום בתכשירים אופיואידים, שעלה בלמעלה מ-90%"

כעת מנסים במשרד לשנות כיוון. החוזר מורה לכל קופות החולים ובתי החולים למסד תוכנית "למיטוב הטיפול בתכשירים אופיואידים ולבקרת רישומם". בין היתר, המוסדות יידרשו לייצר הליך אישור מראש לשימוש באופיואידים חזקים – כגון פנטניל ואוקסיקודון – במטופלים שאינם חולי סרטן. התוכנית תכלול גם חלופות טיפוליות שיאפשרו להפחית את הטיפולים התרופתיים, מתן התראות לרופאים על רישום אופיואידים ממושך, איתור מטופלים שנדרשת לגביהם התערבות חיצונית להפחתת מינוני האופיואידים שהם מקבלים ועוד.

בכל מוסד רפואי תוקם ועדה בראשות סמנכ"ל שתכלול לפחות חמישה נציגים ממקצועות שונים וביניהם רפואה, בריאות הנפש, רפואת התמכרויות, סיעוד, רוקחות עבודה סוציאלית ועוד. יוטל עליה לקדם במוסד את התשתית שתאפשר איסוף נתונים על רישום אופיואידים, וכן "לקדם ולהנגיש חלופות טיפוליות אפשריות לשימוש בתכשירים". בחוזר נקבע כי הוועדה תתכנס לפחות פעמיים בשנה, וישיבותיה יתועדו בפרוטוקול. בנוסף, בקופות החולים יוקמו ועדות מחוזיות בראשות מנהל המחוז או סגנו, שיעסקו במקרים פרטניים מורכבים ובהטמעת התוכניות.

הטיוטה נשלחה לאחרונה למנהלי בתי החולים, מנהלי האגפים הרפואיים של קופות החולים, וכן לשורת גורמים במשרד הבריאות ומחוצה לו. עם זאת, כרגע עדיין מדובר בטיוטה בלבד ולא בהנחיה מחייבת. אחד מגורמי המקצוע שנחשף לטיוטה תמה על כך שהמשרד נמנע מלקבוע בעצמו קווים מנחים, והשאיר זאת לשיקול הדעת של המוסדות. זאת, למעט בנוגע לנתוני השימוש באופיואידים, שעל פי החוזר המוסדות יידרשו להעביר בתבנית שיקבע המשרד.

האופיואיד פנטניל. צילום: רויטרס
המוסדות יידרשו לייצר הליך אישור מראש לשימוש באופיואידים חזקים – כגון פנטניל ואוקסיקודון – במטופלים שאינם חולי סרטן. התוכנית תכלול גם חלופות טיפוליות שיאפשרו להפחית את הטיפולים התרופתיים, מתן התראות לרופאים על רישום אופיואידים ממושך, איתור מטופלים שנדרשת לגביהם התערבות חיצונית להפחתת מינוני האופיואידים שהם מקבלים ועוד

תגובת משרד הבריאות: "החוזר יופץ בעוד כחודשיים-שלושה"

במשרד הבריאות הדגישו בתגובה לשומרים, כי מדובר בטיוטה בלבד שנשלחה לקבלת הערות מגורמי המקצוע. בנוגע לשאלה מתי יופץ החוזר באופן רשמי, השיבו: "להערכתנו, מדובר בנושא רגיש ואיסוף התגובות ייקח פרק זמן ארוך מהרגיל, כחודש ימים לפחות. בהתאם למענה שנקבל, יתכנו שינויים ולעיתים, אלו מביאים לשינוי הדורש הפצה חוזרת לטובת תיקונים. לכן, סביר כי החוזר יופץ בעוד כחודשיים- שלושה".

באשר להימנעות מקביעת קווים מנחים, מסרו במשרד כי "השימוש באופיואידים הוא מורכב ודורש ידע מקצועי מתחום טיפול בכאב המשולב בהיכרות עמוקה עם המטופלים, מחלות הרקע שלהם ועוד. מדובר בידע מורכב המפורט במאמרים וספרות מקצועית מרובה. קיים קושי ביצירת 'רשמית מכולת' טיפולית במסגרת של חוזר אשר תיתן מענה מקצועי מותאם לכל אחד מן המקרים. מנגד, יצירת 'הנחיות קשיחות' יכולה להביא למגבלות אשר תותרנה חלק מהמטופלים ללא מענה. קופות החולים האחראיות להנגיש את הטיפול מותאם מקצועית מנהלות רובדי טיפול שונים החל מטיפול בכאב ברמת רופא המשפחה ועד רופא מומחה לתחום הכאב. נזכיר שוב כי החוזר יצא להערות והארות ואנו מניחים כי נלמד מהשטח ובמידת הצורך נחדד את ההנחיות".