הממשלה: תיק הבינוי והשיכון

תחקירים ודאטה בסוגיות הקרקעות, הבנייה, הדיור והתשתיות